جمعه 9 دی 1384

احسان نراقي: آزادي و عدالت جدايي ناپذيرند، آن‌چه از بالا به پايين اعمال مي‌شود، دموكراسي نيست، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - مشهد
سرويس: سياسي

احسان نراقي گفت: آزادي و عدالت مكمل يكديگرند، آزادي بدون عدالت معنا و عدالت بدون آزادي وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)- منطقه خراسان - وي در سخناني كه با عنوان «عدالت و دموكراسي» در جبهه مشاركت خراسان برگزار شد، افزود: دموكراسي و مردم‌سالاري به مثابه يك درخت است كه بايد با گذر زمان و مقابله با سختي‌هاي فراوان ريشه‌دار شود.

وي با بيان اين‌كه دموكراسي را نمي‌توان يك‌باره و به صورت تمام برقرار كرد، اظهار داشت: انتقال دموكراسي از سوي افرادي كه خود را حاكمان جهان مي‌نامند، يك بازيچه است.

نراقي افزود: آن‌چه از بالا به پايين اعمال مي‌شود و امكان انتقال دارد، دموكراسي نيست؛ بلكه استبداد است كه در تاريخ به دفعات شاهد آن بوده‌ايم.

مشاور سابق دبير كل يونسكو در ادامه با اشاره به دوران رياست‌جمهوري خاتمي گفت: از لحاظ پيشرفت دموكراسي و طي شدن مسير به سوي مردم‌سالاري، دوران خاتمي دوراني بسيار درخشان و موفق بود و رشد خوب مطبوعات، احزاب و آزادي ‌بيان و انديشه در اين دوران نيز مويد همين مطلب است.

وي با اشاره به طرح گفت‌وگوي تمدن‌ها از سوي خاتمي خاطرنشان كرد: عده‌اي كه اين مساله را امري نامناسب مي‌دانند و مي‌گويند بايد ابتدا در درون كشور بحث آزادي و تضارب عقايد مطرح شود، بايد بدانند طرح بحث گفت‌وگوي تمدن‌ها يعني استقبال از هر نوع گفت‌وگو و تشويق به تعامل ميان هر تمدن و انديشه و انديشه هم كه مرز وجغرافيايي نمي‌شناسد.

وي هم‌چنين تصريح كرد: رشد چشم‌گير چاپ و نشر كتاب در دوران مسووليت خاتمي از 8 هزار جلد درسال به بيش از 32 هزار جلد و كسب رتبه اول در زمينه نشر كتاب در ميان كشورهاي اسلامي و نيز رشد مطبوعات و حمايت از روزنامه‌ها در اين دوران نشان دهنده بسترسازي مناسب در اين دوران براي حركت به سمت دموكراسي است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

نراقي هم‌چنين با بيان اين كه دموكراسي و آزادي، جدايي‌ ناپذيرند اظهار داشت: آزادي بدون عدالت هيچ معنايي ندارد و عدالت بدون آزادي وجود نخواهد داشت.

نراقي با اشاره به اين كه در 200 سال اخير بي‌عدالتي‌هاي زيادي در غرب صورت پذيرفته، گفت: با يك نگاه ديناميك به مسائل بين‌المللي بايد توجه داشت كه در 30 سال اخير و به ويژه پس از فروپاشي شوروي، توجه كشورها به دموكراسي و حاكميت آزادي و عدالت در يك جامعه مردم‌سالار بسيار رشد كرده است.

Copyright: gooya.com 2016