یکشنبه 18 دی 1384

سخنگوي دفتر تحكيم وحدت: برخورد با فعالين دانشجويي جهت راديكاليزه كردن اين جريان است، ايلنا

سخنگوي دفتر تحكيم وحدت، گفت: برخوردهاي اخير با فعالان دانشجويي و انجمن‌‏هاي اسلامي براي راديكاليزه كردن جريان دانشجويي است ولي دفتر تحكيم وحدت و فعالان دانشجويي آنقدر هوشيار هستند كه به دنبال راديكاليزم كور و واكنش‌‏هاي خشن نخواهد رفت.

صابر شيخ‌‏لو درگفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، با بيان اينكه برخوردهاي اخير با فعالان دانشجويي به ويژه با دفتر تحكيم وحدت اتفاق جديدي نيست، گفت: از زماني كه دفتر تحكيم وحدت موضع انتقادي به حاكميت و طرح دوري از قدرت را برگزيد، اين برخوردها آغاز شد و امروز كه دفتر تحكيم وحدت يك تشكل مستقل از حاكميت و حتي احزاب قرار گرفته است و برخوردهاي شديدتري با اين تشكل مي‌‏شود.

وي با ادعاي اينكه اين برخوردها سناريوي از پيش تعيين شده است، تصريح كرد: اين برخوردها شكل مي‌‏گيرد تا راديكاليزم كور راه بياندازند تا برخوردها را شديدتر ادامه بدهند اما تأكيد ما همانطور كه در قطع نامه آمده است، دوري از اين روش‌‏ها و استفاده از روش‌‏هاي مدني است.

شيخ‌‏لو اظهار داشت: از اصلاح‌‏طلبان پيشرو گله‌‏منديم براي آنكه خيلي از اين برخوردها با دانشجويان در زمان تصدي همين‌‏ آقايان اتفاق افتاده است. آن زمان آنها نسبت به اين برخوردها سكوت كردند، ولي آنها در اين برهه از زمان در مقابل اين برخوردها سكوت نكرده و واكنش نشان بدهند.

وي با اشاره به ديدگاه‌‏هاي اخير در خصوص حقوق بشر، اظهار داشت: دولت‌‏ها نبايد متولي حقوق‌‏بشر باشند و متوليان آن بايد نهادهاي مدني و سازمان‌‏هاي بين‌‏المللي باشند.

شيخ‌‏لو اظهار داشت: به جاي دعوت به مناظره براي حقوق شهروندي و طرح اينگونه شعارها، بايد حقوق شهروندي شهروندان ايراني رعايت شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016