سه شنبه 20 دی 1384

اشتباه فاحش خبرگزاري آفتاب در معرفي هواپيماي فالکون ۲۰، ف. م. سخن

به دنبال سقوط يک فروند هواپيماي فالکون 20 و کشته شدن عده اي از فرماندهان ارشد سپاه، خبرگزاري آفتاب اطلاعاتي در باره ي تاريخ ساخت اين هواپيما درج کرده که کاملا خطاست و موجب سوءتفاهم خوانندگان مي شود.

فالکون 20 برخلاف آن چه آفتاب مي نويسد نه در سال 1983 طراحي شده و نه در سال 1988 به ناوگان هوايي پيوسته بلکه طراحي اوليه ي اين هواپيما در اواخر دهه ي پنجاه ميلادي و ساخت نمونه ي اوليه آن در سال 1962 آغاز شده است. اولين پرواز آن نيز در سال 1963 صورت گرفته. اين هواپيما که در خود فرانسه ميستر ِ 20 ناميده مي شود با انجام تغييراتي اساسي، به فالکون 200 تبديل شده که در سال 1980 پرواز خود را آغاز کرده. توليد اين نوع فالکون هم در سال 1988 متوقف شده است. بنابراين از عمر اين هواپيماها بيش از سه دهه مي گذرد که با وضع تعمير و نگهداري فعلي و مسائل تحريم بايد از دور خارج شوند. هواپيمايي آسمان سه فروند از اين هواپيماها را با ظرفيت ده سرنشين کماکان در خدمت دارد.

[وب لاگ ف. م. سخن]

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اشتباه فاحش خبرگزاري آفتاب در معرفي هواپيماي فالکون ۲۰، ف. م. سخن' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016