سه شنبه 4 بهمن 1384

آصفي: اظهارات نخست‌‏وزير انگليس درباره برگزاري همايش انكار هولوكاست در ايران متعصبانه است، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

سخنگوي وزارت امور خارجه اظهارات نخست‌‏وزير انگليس درباره برگزاري همايش انكار هولوكاست در ايران را متعصبانه ارزيابي و "توني بلر" را كم‌‏طاقت و ناشكيبا خواند.
به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري كار ايران (ايلنا) به نقل از اداره كل اطلاعات و مطبوعات وزارت امورخارجه، "حميدرضا آصفي" گفت: در عصر ارتباطات در حالي كه مدعيان جهاني شدن سال‌‏هاست از دهكده جهاني صحبت مي‌‏كنند چرا همانند قرون وسطي بر نظر يكسويه خود پافشاري مي‌‏كنند و مي‌‏خواهند اين دهكده تنها يك صدا داشته باشد.
سخنگوي وزارت امور خارجه افزود: جهانيان بايد همه حرف‌‏ها را بشنوند و بهترين را برگزينند. سخنان اينچنيني توهين به شعور همه مخاطبان در سراسر جهان است. نخست‌‏وزير انگليس و همه مبلغان و مدعيان اثبات هولوكاست بيش از نيم قرن است سخنان خود را بيان داشته و از همه تريبون‌‏ها آن را تبليغ كرده‌‏اند و اين بار فقط هنر شنيدن را تمرين كنند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

آصفي خاطرنشان كرد: متأسفانه تعصب كور و اهداف و منافع سياسي، چشم‌‏هاي مدعيان اثبات هولوكاست را بر حقايق‌‏ها بسته است و نفس پژوهش و تحقيق و برگزاري يك كنفرانس علمي را به دور از هر گونه منطقي رد كرده و ادبيات ناهنجار عصبانيت را دامن مي‌‏زنند.

Copyright: gooya.com 2016