پنجشنبه 6 بهمن 1384

مدير مالي دانشگاه اصفهان برکنار شد؟ نثر ما

نثرما: دکتر هاشمي مدير مالي دانشگاه اصفهان توسط هرسيچ معاون مالي ومسئول سابق ببسيج استادان برکنار گرديد.

براساس اخبار رسيده مبني بر تند روي های اخير هرسيچ دربرکناری مدير امور اداری ،دکتر هاشمي ؛دومين قرباني تند روي ها هرسيچ گرديد.

بر اساس اخبار قبلي سايت نثرما مبني بر اختلاف بوجود آمده بين دکتر هاشمي وهرسيچ درمورد اتهامات سريالي به مديران سابق توسط هرسيچ وردآن اتهامات توسط دکترهاشمي پيش بيني گرديده بود که هاشمي در چند هفته اخير برکنار خواهد گرديد. دکتر هاشمي همچنين در مقابل چند دستور غير قانوني هرسيچ ايستادگي نموده بود.

تحليگران مسائل دانشگاه اعتقاد دارند که اين حذف ها توسط هرسيچ ادامه خواهد داشت.وی تا جايي پيش رفته است که مورد انتفاد شديد رييس دانشگاه ودوستان سابق خود قرار گرفته است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مدير مالي دانشگاه اصفهان برکنار شد؟ نثر ما' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016