جمعه 7 بهمن 1384

ارتجاع اسلامی و مسیحی و همکاری دولت بوش با دولت ایران در نفی حقوق بشر، جهانگیر شیرازی

سازمانهای غیر دولتی ( ان جی او) ها قانونآ نمی توانند عضو سازمان ملل و ارگانهای مختلف آن بشوند اما می توانند درخواست کنند که بعنوان ناظر و با رای مشورتی در کمیسیونها و ارگانهای مختلف سازمان ملل حضور داشته باشند. گرفتن چنین نقشی بشرطی است که کشورهای عضو کمیسیونهای مختلف سازمان ملل به درخواست یک ان جی او رسیدگی و آن را مورد پذیرش قرار دهند. در حال حاضر بیش از سه هزار سازمان غیر دولتی در سازمان ملل متحد و ارگانها و کمیسیون های مختلف آن نقش ناظر و مشورتی دارند.

سازمان جهانی همجنسگرایان ( ایلگا) بعنوان یک ان جی او جهانی که از حقوق همجنسگرایان در عرصه جهانی دفاع می کند، تا کنون بارها و بارها درخواست پذیرفته شدن بعنوان ناظر و با رای مشورتی در سازمان ملل متحد را ارائه داده است اما هر بار با مخالفت آن دسته از کشورهایی مواجه شده که در آنها سرکوب سیستماتیک همجنسگرایان امری روزمره است. از جمله ایران، پاکستان و کشور زیمبابوه که رئیس جمهور آن روبرت موگابه همجنسگرایی را " بیماری آفریقا" می خواند.

امسال نیز ایلگا درخواست خود برای گرفتن نقش مشورتی در سازمان ملل متحد را ارائه کرد. بلافاصله بعد از آن، سازمان عفو بین الملل و سازمان دیده بان حقوق بشر با انتشار بیانیه مشترکی از دولتهای عضو کمیسیون بررسی کننده درخواست ایگا، خواستار اعطاء پاسخ مثبت به ایگا شدند. اما دولتهای ارتجاعی و هموفوبیک ایران و نیجریه اخیرآ پا پیش نهاده و پیشنهادی ارائه داده اند که طبق آن کمیسیون سازمان ملل متحد اصلآ نباید درخواست ایلگا را مورد بررسی قرار دهد چه برسد به اینکه بخواهد به آن جواب مثبت دهد.
حدس بزنید که چه کسانی از این پیشنهاد حمایت کرده اند؟ بله، دولت آقای جرج بوش.

علاوه بر دولت جرج بوش، از دیگر کشورهایی که از پیشنهاد ایران حمایت کرده اند میتوان از پاکستان، چین، کوبا، کامرون، روسیه، سنگال، زیمباوه و سودان نام برد و دولتهای شیلی، فرانسه، آلمان، پرو، رومانی، کلمبیا و هند رای موافق داده، ترکیه رای ممتنع و ساحل عاج غایب بود.

بله، دولت جرج بوش که خود با کمک و حمایت نیروهای دست راستی و مرتجعین مسیحی آمریکایی بقدرت رسید، آنجا که منافع دولت او و پشتیبانان مذهبی اش ایجاب کند حتی با دشمن خود نیز متحد می شود. اینجاست که دوگانگی اخلاقی دولت بوش و پوچ بودن ادعای او در دفاع از دمکراسی و حقوق بشر عیان می شود.

اما این اولین بار نیست که ارتجاع مسیحی و مسلمان دست بدست هم داده و در راه دستیابی به حقوق بشر با هم تبانی می کنند.

در اعتراض به این اقدام دولت بوش، علاوه بر سازمان دیده بان حقوق بشر، سازمان جهانی حقوق بشر همجنسگرایان و سازمان ملی همجنسگرایان آمریکا،
بیش از 40 سازمان و گروه مدافع حقوق همجنسگرایان در آمریکا با ارسال نامه شدید الحنی به دولت بوش با یادآوری ادعای بوش مبنی بر گسترش دمکراسی و حقوق بشر در جهان، خواستار توضیح مواضع خود و همکاری با دولتهایی همچون ایران و زیمباوه در نفی حقوق بشر شده اند.

لینک خبر:
www.ilga.org/news

سازمانهایی که نامه مزبور را امضاء کرده اند از این قرارند:

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Human Rights Campaign, Human Rights Watch, the International Gay and Lesbian Human Rights Commission, The National Gay and Lesbian Task Advocates for Youth Al-Fatiha Foundation for LGBT Muslims Allard K. Lowenstein International Human Rights Clinic, Yale Law School Amnesty International USA Catholics for a Free Choice Center for Health and Gender Equity (CHANGE) Center for Women’s Global Leadership Colombian Lesbian and Gay Association (COLEGA) Congregation Beth Simchat Torah Equality Now Family Care International Gay & Lesbian Alliance Against Defamation Gay Men’s Health Crisis Global Rights Immigration Equality International Women’s Human Rights Clinic, City University of New York School of Law Ipas Jan Hus Church Lambda Legal Defense and Education Fund Latino Commission on AIDS L.A. Gay & Lesbian Center Legal Momentum Lesbian, Gay, Bisexual & Transgender Community Center (New York City) MADRE Mano a Mano Metropolitan Community Churches National Black Justice Coalition National Center for Transgender Equality National Coalition Building Institute Lesbian/Gay/Bisexual/Transgender Caucus National Center for Lesbian Rights New Hampshire Freedom to Marry Coalition Open Society Institute Queer Progressive Agenda Queers for Economic Justice Sexuality Information and Education Council of the U.S. Women's Environment and Development Organization برای اطلاعات بیشتر: For further information, please contact: In Washington, D.C., Jay Smith Brown (Human Rights Campaign): +1-202-216-1580, or +1-202-716-1650 (cell)

In New York, Scott Long (Human Rights Watch): +1-212-216-1297, or +1-646-641-5655 (cell)

In New York, Geoffrey Knox (International Gay and Lesbian Human Rights Commission): +1-212-229-0540, or +1-917-414-1749 (cell)

In New York, Roberta Sklar (National Gay and Lesbian Task Force): +1-646-358-1465

Copyright: gooya.com 2016