جمعه 7 بهمن 1384

دموکراسی، اومد و نیومد داره! همنشین بهار

اسرائيل و آمريکا و... که روز و روزگاری برای تضعيف ِ ‌ياسر عرفات به امثال حماس ميدان ‌می‌دادند و نمی‌دانستند مار در آستين می‌پرورند، به خيال اين که حماس در انتخابات فلسطين توپوزی خواهد خورد ــ از سنگ‌اندازی دست برداشتند و عملاً برای شرکت‌ِ این گروه در انتخابات پارلمانی، کوچه دادند اما از نتيجه انتخابات جا خورده، حسابی «َپکر» شدند...

در واپسگرائی جريانی که حماس را هدايت می کند هيچ ترديدی نيست چه سخت است شاهد باشیم نهالی را که ابوعمار و ابوجهاد و ابوایاد...با خون دل آبیاری کردند، اکنون امثال خالد مشعل می‌شکنند...

بگذریم...

***

الآن که در فلسطين زلزله شده ! و، حماس از «جنبش فتح» جلو زده و به جای پرچم فلسطين پرچم سبز برافراشته ــ سئوالات زير هم «کشف حجاب» می کند:

[فراموش نکنيم که ارزش و اهميت پرسش، بالاتر از پاسخ است.]

• آيا آمريکا و اروپا و اسرائيل که اين همه از دموکراسی دَم می‌زنند به نتیجه انتخاباتی که ناظران بين‌المللی نيز صحت آن را تأئيد کردند ــ احترام می ‌گذارند؟ يا بايد «ديگی که برای من نجوشه سر سگ توش بجوشه»؟

• آيا کسانی چون «محمودالزهار» که روضه جمهوری اسلامی را می‌خوانند و می‌گويند: «مخالف خلع سلاح هستيم.» ــ خط حماس را پيش خواهند برد؟ يا، افرادی چون «عَدنان عُصفور» که نوعی نرمش را با اسرائيل نشان می‌دهند؟

• در ‌صورت شناسائی اسرائيل توسط حماس [و بعد از کنارآمدن اخير سوريه با آمريکا] ــ نوبت ساخت و پاخت‌ های جدید ‌ِآخوندها هم خواهد رسيد؟ يا امثال احمدی‌نژاد همچنان دُور بَر می‌دارند و خر خودشان را سوار می‌شوند؟

• آيا استعفای «احمد قُريح» و دولت او، که نمی‌خواهند با طناب حماس به چاه بروند ــ از اعتقاد عميق به دموکراسی و پايداری بر اصول ناشی می‌شود؟ يا نوعی دهن کجی به نتيجه انتخابات است؟

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

• آيا با قدرت‌گيری حماس، که ۷۶ کرسی (از ۱۳۲ کرسی) را در انتخابات پارلمانی ، تور زده و کفه جمهوری اسلامی را سنگين کرده ــ معادلات منطقه عوض خواهد شد؟ يا آب از آب تکان نخواهد خورد؟ ... و بالاخره ــ

• اگر فردا روز، نوبت ما فرا رسيد و در يک انتخابات آزاد، توده های روستائی و کنارشهری ايران به امثال حماس رأی دادند و آنها برنده شدند ــ چه برخوردی خواهيم داشت؟ قواعد بازی را می‌پذيريم يا بازی را بالکل به هم می زنيم؟

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'دموکراسی، اومد و نیومد داره! همنشین بهار' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016