سه شنبه 11 بهمن 1384

تنها کمونیست های جهان کنار رژیم اسلامی ایستاده اند! ناصر مستشار

در طول بیست و هفت سال حیات جمهوری اسلامی هیچگاه" حضرت ولی عصرعج ال الله فرجه" به یاری حاکمان اسلامی نشتافته است، بلکه باالعکس همواره نیروهای کمونیستی جهان به حمایت از نیروهای متافیزیکی اسلام پناه شتافته اند. این خود کمدی تاریخ است .از بدوقدرت گیری جمهوری اسلامی در ایران جریاناتی تا کنون بنام کمونیست در ایران وجهان به حمایت از حاکمان اسلامی پرداخته اند. در طول بیست هفت سال گذشته در تمام رای گیری های مجامع عمومی جهان کشور های کمونیستی به دفاع از حاکمان اسلامی شتافته اند! آقای محمود احمدی نژاد بعنوان دانشجوی پیرو خط امام وضد امپریالیست در یک دوره ائی قهرمان کمونیست های وطنی بوده است! ولی چرا اینک دیگر از او به حمایت بر نمی خیزند!محمود احمدی نژاد هیچ تغیری نکرده است ، بلکه او وفادارانه همچنان در خط انقلا بی امام خمینی باقی مانده است. این کمونیست های وطنی هستند که رفیق نیمه راه شده اند ودست از خط امام برداشته اند. بخشی از بد بختیهای جامعه ما زیر سر کمونیستهای وطنی قرار گرفته است.آنها مشوق مبارزه کور ضد امپریالیستی بوده اند.همه اینها برای خوشایند ورضایت اتحاد شوروی بعمل می آمد!در جهانی که همه سیاست ها با تعامل وتسامح پیش می رود ، تنها این دستجات امت همیشه در صحنه را به میدان برده اند تا همچون کاسه داغ تر از آش رهبری مبارزه ارتجاعی ضد امپریالیستی را به تنهائی به دوش بکشند! نتیجه این افکار پوچ پیشوا گری چیزی نیست جزء نابودی وطن و کشاندن میهن به آغوش جنگ خانمانسوز منطقه ائی !ملت ایران این بار باید رژیم را تنها بگذارند. رژیم اسلامی خواه ناخواه ویا دیر یازود رفتنی است، اما میهنمان ایران ماندنی است. ملت با شعور ایران می توانند در آینده نظامی دمکراتیک وانسانی بر پایه صلح و آزادای و براساس مسالمت با همسایگان وجهان تاسیس نماید.رژیم کنونی مدافع منافع ملی ونماینده قانونی ملت ایران نمی باشد.همه این بد بختیها را نباید زیر سر محمود احمدی نژاد دانست ،او تنها شش ماه است که به قدرت رسیده است. او بیانگر منویات واقعی رژِم اسلامی می باشد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ایرانیان آزادیخواه تنها خواهان برکناری او نمی باشند، بلکه طرفدار سرنگونی کل رژیم می باشند.در حال حاضر هاشمی رفسنجانی با سفرهای علنی ومحرمانه خود و ملا قاتهای مهم با بعضی روحانیون پرنفوذ حاکمیت در حال رایزنی می باشد تا خود را دوباره به اریکه قدرت برساند. کمونیست های وطنی هم به مرور خود را برای حمایت از او خود را آماده می سازند.نامبرده در ششمین دوره انتخابات مجلس نتوانست از جانب مردم تهران به مجلس راه یابد ، اما چگونه او می تواند در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 10 میلیون رای ملت ایران را بدست آورده باشد!هاشمی رفسنجانی هم زمانی شعار نابودی اسرائیل را سر داده است.او یکی از بنیانگذران نظام جمهوری اسلامی است.او برای حفظ نظام تلاش می نماید.اما ملت ایران خواهان برکناری بنیادی نظام کنونی می باشند!هوشیاری وآگاهی نیروهای سیاسی و ملت ایران ایجاب می کند تا بار دیگر برسر ملت زجر کشیده ایران کلاه گشاد نرود!ملت ایران حتما لیاقت بیش از رفسنجانی ها را در خود دارا می باشد.باید به جهانیان ثابت نمائیم که می توانیم تا حکومتی براساس معیار های دمکراتیک روی کار بیاوریم!
در اوج کشتار کمونیست های انقلابی بدست رژیم اسلامی ایران، همین کمونیست های وطنی به جای حمایت از آنان برعکس از حکومت ملایان پشتیبانی نمودند!هنوز خانم ویکتوریا آزاد در مقاله دمکراسی رایگان نمی شه در گویا نیوز در تاریخ 18 ژنوایه می نویسند" بعد از آغاز سر کوب واعدام در سال 62 و63 بدست جمهوری اسلامی ایران"!
این در حالی است که رژیم اسلامی از بدو شکل گیری خود در ایران ، شروع به سر کوب تر کمنها و کردها و عربهاو حزب خلق مسلمان و مجاهدین خلق ودیگر کمونیستهای انقلابی نموده است. این معلوم نیست چگونه حافظه تاریخی جابجا می شود و موقعی که سرکوب به سراغ خود این افراد آمده ، تاریخ سرکوب اینگونه ثبت می نمایند !

به امید پیروزی ملت ایران

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تنها کمونیست های جهان کنار رژیم اسلامی ایستاده اند! ناصر مستشار' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016