یکشنبه 16 بهمن 1384

محمدعلي ابطحي: دولتمردان براساس واقعيات موجود در دنيا مسائل را بررسي كنند، ايسنا

*جدا شدن دو اصل «مقاومت» و «تدبير» براي كشور خطرناك است

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: انرژي هسته‌يي

يك عضو ارشد مجمع روحانيون مبارز فرصت يك ماهه باقي مانده تا زمان اعلام نظر آژانس را فرصت بسيار مهمي دانست كه دست‌اندركاران گفت‌وگو و مذاكره كننده مي‌توانند از آن براي تبديل تهديدها به فرصت استفاده كنند.

حجت الاسلام محمدعلي ابطحي درگفت‌وگو با خبرنگار سياسي ايسنا، با اشاره به نتيجه‌ي جلسه‌ي شوراي حكام و تصميم‌گيري آن جلسه مبني بر ارائه گزارش پرونده‌ي هسته‌اي ايران به شوراي امنيت با بيان اينكه حق هر كشوري است كه بتواند دسترسي عادلانه‌اي به مسائل علمي و تكنولوژيك داشته باشد و از امكانات علمي بشري براي پيشرفت كشور خود استفاده كند اضافه كرد:« اين يك حق طبيعي و قانوني است و البته اينكه دنيا با معيارهاي دوگانه و چند گانه با حوادثي مشابه مسئله هسته‌اي برخورد مي‌كند نيز يك واقعيت است كه نمي‌شود آن را انكار كرد.»

وي با تاكيد به اينكه با توجه به دنيايي كه در آن قرار داريم و با واقعيات همين دنيا و به خاطر منافع ملي كشور، بايد قدرت خود را در مقايسه با وضعيت ناعادلانه فعلي جهان بسنجيم اضافه كرد:« ديپلماسي موفق ديپلماسي است كه در همين دنيا و با همين امكانات ناعادلانه‌اي كه در دنيا است حقوق بيشتري را براي ملت كسب كند. دادن شعار حتي اگر براي احقاق حق كشور باشد اما درنتيجه مشكلات و مصائب بيشتري براي كشور به وجود آورد يك ديپلماسي موفق نيست.»

اين عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز با اعتقاد بر اينكه در دنياي كنوني بايد تلاش مي‌كرديم كه اعتماد سازي بيشتري كرده و روند گفت‌وگوهايمان جدي تر باشد تا بتوانيم با دنيا وارد گفت‌وگو و مذاكره شده و حقوق ملت را در اين گفت‌وگوها به دست آوريم خاطرنشان كرد:« ارائه گزارش پرونده ايران به شوراي امنيت خبري خوبي نيست، چراكه مي‌تواند نتايج بدي داشته باشد. فرصت باقي مانده تا زمان اعلام نظر آژانس فرصت بسيار مهمي است كه دست‌اندركاران گفت‌وگو و مذاكره كننده اين تهديدها را به فرصت تبديل كنند.»

ابطحي با بيان اينكه اين فرصت براي دور كردن ايران از خطرات احتمالي كه در نتيجه‌ي تصميمات شوراي امنيت مي‌تواند متوجه ملت ايران شود بسيار مناسب است افزود:« حتي اگر مذاكره كنندگان فعلي‌هم نمي توانند اين كار را انجام دهند و تجربه‌ي آنها تاكنون ناموفق بوده‌ است، بخاطر مصلحت كلان ملي و بدليل دور كردن مردم از بحران‌ها و خطراتي كه طبيعتا دود آن مستقيما به چشم مردم ايران مي‌رود بايد تغييراتي ايجاد شود كه نهايتا از اين فرصت استفاده شده و مذاكره كنندگان با ديپلماسي جدي بتوانند زمينه را براي مذاكرات سازنده و اثر بخش محيا كنند.»

اين تحليلگر سياسي با تاكيد به اينكه دولتمردان وظيفه دارند براساس واقعيات موجود در دنيا مسائل را تعريف و بررسي كنند گفت:« اينان با توجه به واقعيت‌ها بايد بتوانند ارمغان خوبي براي مردم بياورند. صرف تكيه سياستمداران و ديپلماسي كشور به شعارهايي كه حتي حق هم باشد اما نتايج مثبتي براي ملت نياورد موفقيت تلقي نمي‌شود.»

وي ايستادگي و مقاومت را حق طبيعي هر ملتي دانست و در عين حال درباره‌ي ضرورت ايستادگي همراه با تدبير افزود:« وقتي بخواهيم اين استقامت و مقاومت همراه با تدبير باشد‏،تدبير حكم مي‌كند كه به عنوان عضوي از جامعه جهاني با ادبيات موجود در جهان بتوانيم گفت‌وگوها را ادامه داده و به نتيجه برسيم.»

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ابطحي جدا شدن دو اصل مقاومت و تدبير از هم ديگر را براي كشور خطرناك دانست و ابراز عقيده كرد:

« وقتي اين دو اصل در كنار هم قرار گيرند و تدابير متناسب با شرايط واقعي جهاني باشد مي‌شود نتايج خوبي به بار آيد و البته مهمترين نتيجه خوب آن هم بايد اين باشد كه ملت ايران از خطرات احتمالات دور شوند و اين رسالت اصلي دولتمردان است.»

اين عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز در پايان گفت‌وگوي خود با ايسنا متذكر شد:« چنانكه هيات مذاكره كننده قبلي نيز راههاي مذاكره را منطقي‌تر طي مي‌كرد باز هم نياز به اين بود كه به راهكارهاي سياسي فكر شود چرا كه راهكارهاي غير سياسي با قدرت يكطرفه‌اي كه متوليان تهيه قطعنامه عليه ايران دارند بدون گفت‌وگو و ديپلماسي نهايتا آسيبهاي سختي متوجه ملت مي‌شود و اين حق نيست كه ملت ما دچار چنين بحران‌ها و مشكلاتي شود.»

Copyright: gooya.com 2016