جمعه 21 بهمن 1384

فراخوان به آکسیون اعتراضی در برلين، به ۲۷ سال نقض سیستماتیک حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران اعتراض نمائیم، ۱۳ فوریه

کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران - برلین
Komitee zur Unterstützung der politischen Gefangenen im Iran-Berlin e.V.
Greifswalder Str. 4
D-10405 Berlin
Tel. : +4930-42023399/Fax : +4930-41936868 ,
E-Mail: kupg_iran@yahoo.de
کانون پناهندگان سیاسی ایرانی – برلین
Verein iranischer Flüchtlinge in Berlin e.V.
Reuterstr. 52
12047 Berlin
Tel.: +4930-62981530/ Fax :+ 4930-62981531,
Vereiniranischerfluechtlinge@gmx.de

فراخوان به آکسیون اعتراضی
به 27 سال نقض سیستماتیک حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران اعتراض نمائیم.

بار دیگر نمایندگان رژیم اسلامی ایران می خواهند در سالگرد قیام مردم ایران علیه دیکتاتوری به عوامفریبی افکار عمومی پرداخته و "سالگرد تاسیس " خود را در برلن جشن بگیرند. این رژیم از ابتدای به قدرت رسیدنش با پس گرفتن دستاوردهای قیام مردم ، با اجرای قوانین ضد انسانی زندان، شکنجه، قطع اعضای بدن، اعدام، ترور و سنگسار به سرکوب مبارزات مردم پرداخت. آخرین نمونه، حمله وحشیانه رژیم به كارگران شركت واحد اتوبوس راني تهران و دستگیری گسترده آنان می باشد.

آزادیخواهان!
با گردهمائی گسترده خود

- برای لغو مجازات اعدام
- برای لغو مجازات سنگسار، شکنجه و قطع اعضای بدن
- برای دفاع از آزادی همه زندانیان سیاسی – عقیدتی و به ویژه ‌‌چند صد كارگرشركت واحد

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

- براي همبستگي با خواست هاي بحق سنديكاي كارگران اين شركت
- برای جدائی دین از دولت
- برای برابری حقوق زنان و لغو حجاب اجباری
- برای تحقق آزادی های بی قید و شرط سیاسی ، آزادی بیان، تشکل و اجتماعات
- برای دفاع از جنبش اعتراضی و آزادیخواهانه مردم ایران
- برای خواست محاکمه سران رژیم جمهوری اسلامی ایران به جرم جنایت علیه بشریت در یک دادگاه بین المللی
و برای محکومیت هرگونه سازشی با جمهوری اسلامی ایران

از مبارزات دمکراتیک مردم ایران حمایت نموده و به سركوب گسترده كارگران شركت واحد و به 27 سال نقض سیستماتیک حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران اعتراض نمائیم.

برگزارکنندگان: کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران – برلین
کانون پناهندگان سیاسی ایرانی – برلین

زمان : دوشنبه، 13 فوریه 2006 ، راس ساعت 30: 16
U-Bahn Zoo- Budapesterstr.2 مکان : مقابل هتل اینترکنتینانتال

Copyright: gooya.com 2016