سه شنبه 25 بهمن 1384

تظاهرات و مصاحبه مطبوعاتی اتحادیه‌های رانندگان مترو و اتوبوس‌رانی استکهلم در پشتیبانی از کارگران شرکت واحد

بعد از آن که دو اتحادیه کارگری جهانی، روز چهارشنبه ۱۵ فوریه ۲۰۰۶ را به عنوان روز جهانی اعتراض به سرکوب کارگران در ایران و دستگیری وسیع رانندگان و فعالان سندیکای شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران اعلام کردند، مذاکراتی با اتحادیه‌های کارگری سوئد، به ویژه اتحادیه های رانندگان مترو (سکو) و اتوبوس‌ استکهلم(کومنال)صورت گرفت که قرار شد در تظاهراتی که این اتحادیه‌ها برای روز شنبه ۱۸ فوریه برای "دفاع از آزادی بیان و دمکراسی در محل‌های کاری" سازمان داده‌اند، به مسائل کارگری در ایران، سرکوب‌های کارگری توسط رژیم جمهوری اسلامی و پشیبانی از کارگران شرکت واحد و خواسته‌های آنان پرداخته شود.
در بیانه مطبوعاتی که امروز دوشنبه ۱۳ فوریه، کلوب ۱۱۹ رانندگان متروی تهران به نیابت از اتحادیه های فوق‌الذکر منتشر کرد، آمده است:

"باید از آزادی بیان و دمکراسی در محل‌های کاری در همه جا دفاع کرد. کنفدراسیون جهانی اتحادیه های آزاد کارگری روز ۱۵ فوریه را به عنوان روز بین المللی اعتراض به رژیم ایران در رابطه با سرکوب سندیکای کارگران شرکت واحد تهران اعلام کرده است. در ماه‌های اخیر، درگیری وسیعی میان رانندگان تهران از یک طرف و رژیم ایران و شرکت واحد از طرف دیگر در جریان بوده است. شرایط بهتر برای رانندگان، حق سازماندهی خود و دستیابی به سایر حقوق دمکراتیک موضوع این مبارزه است. رژیم ایران خواست‌های کارگران را با دستگیری‌های وسیع فعالین سندیکا و رانندگان اتوبوس، که تعداد آنها به هزار نفر بالغ می گردد، شکنجه و بدرفتاری با آنان و خانواده‌های‌شان به ویژه کودکان پاسخ داد.

روز شنبه ۱۸ فوریه، ساعت ۳ بعد از ظهر ، به دعوت چند اتحادیه کارگری تطاهراتی در ارتباط با آزادی بیان و دمکراسی در محل‌های کاری در میدان سرگل برگزار می‌گردد. ما در آنجا پشتیبانی خود را از کارگران ایران اعلام می‌کنیم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

روز دوشنبه ۲۰ فوریه، ساعت دو بعد از ظهر نیز، کنفرانس مطبوعاتی در دفتر اتحادیه در ایستگاه متروی لی‌لی هولمن برگزار می گردد، که در مورد وضعیت کارگران در ایران و بسیاری از مسائل دیگر صحبت خواهیم کرد. "

کانون زندانیان سیاسی ایران در (تبعید) عموم ایرانیان آزادی‌خواه، عدالت‌خواه و برابری طلب را به شرکت در تطاهرات روز شنبه ۱۸ فوریه و کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه ۲۰ فوریه فرا می‌خواند.

زنده باد همبستگی جهانی کارگری
کانون زندانیان سیاسی ایران (در تبعید)
۱۳ فوریه ۲۰۰۶‌

Copyright: gooya.com 2016