پنجشنبه 27 بهمن 1384

آزادی شماری از اعضای هئیت مدیره سندیکای شرکت واحد، کانون زندانیان سیاسی ایران (در تبعید)

بنا به گزارشی از تهران، امروز شماری از اعضای هئیت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به قید ضمانت و وثیقه تا تعیین تکلیف نهائی از زندان آزاد شدند. اسامی آزادشدگان عبارتند از محمد نعمانی‌پور، حسن کریمی، سعید ترابیان، ناصر غلامی، حسن محمدی، عطا باباخانی، حسین شهسواری، داود رضوی و محمود هژبری. دیروز، دوشنبه نیز علی ترازی عضو دیگر هئیت مدیره سندیکای شرکت واحد از زندان آزاد شده بود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

بنا به این گزارش، در زندان به اعضای هئیت مدیره گفته شده که رژیم به هیچ وجه حاضر نخواهد شد با آزادی سندیکا موافقت کند و از آنها خواسته شده که با رادیوها مصاحبه نکنند. شماری از اعضای هئیت مدیره، منصور اسالو، منصور حیات غیبی، ابراهیم مددی، یوسف مرادی، یعقوب سلیمی، علی ذات حسین، یوسف مرادی، محمدابراهیم نوروزی کوهری و شماری دیگر از فعالان سندیکا هنوز در زندان بسر می برند.

کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید)، آزادی اعضای هئیت مدیره، فعالان و اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد را به خانواده‌های آنها، همه‌ی کارگران و تمامی زحمتکشان رنج‌کشیده و تحت ستم ایران تبریک می‌گوید.

کانون زندانیان سیاسی ایران (در تبعید)
۱۵ بهمن ۱۳۸٤ برابر با ۱۵ فوریه ۲۰۰۶‌

Copyright: gooya.com 2016