پنجشنبه 27 بهمن 1384

تظاهرات در واشنگتن، سوئد و پاريس در حمايت از کارگران شرکت واحد، راديو فردا

تظاهرات در واشنگتن براي اعلام حمايت از كارگران ايران و
رانندگان شركت واحد مقابل دفتر حفاظت منافع جمهوري اسلامي

روز پانزده فوريه از سوي اتحاديه هاي آزاد كارگري جهان به عنوان
روز حمايت از كارگران ايران اعلام شد و قرار شد در اين روز كارگران
جهان تظاهراتي در مقابل سفارتخانه هاي ايران در كشورهاي متبوع خود
برگزار كنند. روز چهارشنبه در بسياري از شهرهاي جهان، تجمعات
اعتراضي در برابر سفارتخانه ها يا دفاتر مربوط به جمهوري اسلامي
برگزار شد. در واشنگتن نيز تظاهراتي در مقابل دفتر حفاظت منافع
جمهوري اسلامي برپا شد. در اين تظاهرات هفتاد هشتاد نفره كه از سوي
مركز همبستگي آمريكا ترتيب داده شده بود، ايراني و آمريكايي
شعارهايي در حمايت از كارگران ايران سر دادند. يكي از كهنه كارگران
و اعضاي اتحاديه هاي محلي پايتخت آمريكا در سخنراني كوتاهي تاكيد
كرد جنبشي كه در جامعه كارگري ايران بوجود آمده، براي كارگران
سراسر جهان بسيار پراهميت است. هبا ال شازلي از مركز همبستگي و
سازمان دهنده تجمع با تاكيد بر نياز به حمايت از كارگران شركت واحد
گفت: امروز روز پرشكوهي است، چون در سراسر جهان در هجده كشور مختلف
تجمعاتي در مقابل سفارتخانه يا دفاتر حفاظت منافع جمهوري اسلامي با
هدف واحدي برپا شد.

** تظاهرات گسترده اي در حمايت از كارگران ايران و رانندگان شركت
واحد اتوبوسراني تهران در سوئد برگزار شد

اتحاديه هاي آزاد كارگري جهان در 18 كشور جهان براي حمايت از
كارگران ايران به ويژه كارگران شركت واحد، روز چهارشنبه در مقابل
سفارتخانه ها و دفاتر نمايندگي جمهوري اسلامي دست به تظاهرات زدند.
در سوئد تجمع بزرگي از ايرانيان و شهروندان سوئد در حمايت از
كارگران ايران و رانندگان شركت واحد برگزار شد. سيامك بهاري از
کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری، در مصاحبه با راديو فردا مي
گويد: به دعوت كنفدراسيون آزاد اتحاديه هاي آزاد كارگري در دفاع از
رانندگان شركت واحد اتوبوسراني تهران در سراسر جهان، ما امروز 15
فوريه مقابل سفارت جمهوري اسلامي تجمع باشكوهي برگزار كرديم كه
مورد حمايت بسيار وسيعي قرار گرفت و قطعنامه هاي زيادي از سوي گروه
ها و احزاب مختلفي خوانده شد. كلوپ 119 كه عضو اتحاديه هاي كارگري
در سوئد است، قرار است روز شنبه تظاهراتي برگزار كند. آقاي بهاري
مي گويد: اعضاي اين كلوپ اكنون اينجا هستند و اعلام كردند شنبه هم
مجددا تظاهراتي برپا مي كنند. امروز نامه اي اعتراضي از سوي
سنديكاهاي كارگري در سوئد به سفارت جمهوري اسلامي در استكهلم تحويل
داده مي شود.

تظاهرات در حمایت از کارگران شرکت واحد توسط اتحاد بین المللی حمایت از کارگران ایران در پاریس برگزار شد
همزمان با تظاهرات در چند پایتخت مهم اروپا و آمریکا در پاریس نیز غروب چهارشنبه تظاهراتی در حمایت از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه برگزار شد. مهشید مجاوری یک عضو اتحاد بین المللی حمایت از کارگران ایران در مصاحبه با رادیو فردا می گوید:

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اتحاد بین المللی هدفش مستقیم کردن رابطه سندیکاهای کارگری ایران با تشکیلات کارگری اروپا و آمریکاست و مبارزات کارگران ایران را در خارج منعکس کنیم. علیرضا نوایی یک عضو دیگر این کمیته می گوید: این گردهمایی اقدامی بود که به مناسبت روز 15 فوریه به ابتکار مشترک کمیته همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران و انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و اتحاد بین المللی حمایت از کارگران ایران سازماندهی شده بود. شرکت کنندگان در این گردهمایی خواهان آزادی منصور اصانلو و دیگر نمایندگان کارگران شرکت واحد شدند.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تظاهرات در واشنگتن، سوئد و پاريس در حمايت از کارگران شرکت واحد، راديو فردا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016