شنبه 29 بهمن 1384

نامه مسيح علي‌‏نژاد، روزنامه نگار، به محمود احمدي نژاد برای آزادی الهام افروتن، ايلنا

اشتباه افروتن قابل توجيه نيست اما او فرزند همين نظام است و چشم انتظار مهرورزي

تهران- خبرگزاري كار ايران

دبير سرويس پارلماني خبرگزاري كار ايران" ايلنا" در نامه‌‏اي سرگشاده خطاب به رييس‌‏جمهوري، خواستار اقدام ايشان براي آزادي الهام افروتن خبرنگار نشريه"تمدن هرمزگان" شد.

متن كامل نامه مسيح علي‌‏نژاد به محمود احمدي‌‏نژاد، رييس جمهوري اسلامي ايران درپي مي‌‏آيد:


جناب آقاي محمود احمدي‌‏نژاد
رييس‌‏جمهوري اسلامي ايران!

با سلام و احترام

اعتراف مي‌‏كنم نخستين بار است كه دوست دارم نام شما را به عنوان رييس‌‏جمهور خطاب كنم، چون اكنون واقفم كه فقط بار سنگين اجراي قانون اساسي و سوگندي كه براي اجراي كامل آن خورده‌‏ايد، كافي است تا كوه هم از زير بار چنين مسؤوليتي شانه خالي كند، توش و توان و تحمل برايتان آرزومندم.
جناب آقاي رييس‌‏جمهور!
چه اهميتي دارد كه مانند بسياري از دوستان روزنامه‌‏نگارم در ايام انتخابات در مقابل عكس‌‏هاي شما بي‌‏تفاوت شانه بالا ‌‏‌‏انداختم و پس از انتخاب شما نيز سخت گريستم و گريستيم؟ مهم اين است كه شما اعتقاد به كريم خطابخش و پوزش‌‏پذيري داريد كه ستارالعيوب است و چون همسايه كه نمي‌‏بيند و مي‌‏خروشد، مي‌‏بيند و مي‌‏پوشد. مهم اين است كه مسلمانيد و بايد در دولت به نام شما با دوستان مروت و با دشمنان مدارا شود.
سخن دراز نكنم كه مي‌‏ترسم درازاي سخنم موجب ابطال رسالتم گردد و مرگ دختر جواني را به نظاره بنشينم كه شرح حالش بر آنم داشت تا قلم گيرم و با توكل بر خدا به شما نامه‌‏اي بنويسم كه "حركت كردن بهتر از ماندن است".
جناب رييس‌‏جمهور!
مجبورم تا از شخصي ياد كنم كه شايد باري از دوش روزنامه‌‏نگاران برنداشت اما در تاريخ خواهد ماند كه" سنگ صبور اين جماعت بود"، خاتمي را مي‌‏گويم كه شما اكنون برجايش تكيه زده‌‏ايد با قدرت بيشتر و امكانات افزونتر.
انتخاب من در سوم تير شما نبوديد اما ترديد ندارم كه دوست داريد براي دختر بي‌‏گناهي كه از بدحادثه روزنامه‌‏نگار شده- و من مطمئن هستم كه اگر دينار و درمي داشت، هيچگاه دست به اين خطر خطير نمي‌‏زد تا كوس رسوايي‌‏اش عالم و آدم را بردارد- كاري بكنيد.
جناب احمدي‌‏نژاد!
الهام افروتن را نمي‌‏شناسم اما ترديد ندارم كه نه از سياست سر درمي‌‏آورد، نه قانون مطبوعات مي‌‏داند و نه درك درستي از پذيرش مسؤوليت در رسانه داشت كه اگر چنين بود، به راحتي پشتش خالي نمي‌‏شد تا به عنوان مديرمسؤول پاسخگو باشد و مسؤول روزنامه....،.
مي‌‏دانم 21 ساله است ، از سوم بهمن در زندان به سر مي‌‏برد. به اتهام انتشار طنزي كه تاريخ ورود بيماري ايدز در ايران را سال 1357 اعلام كرده بود. اين مقاله پيش از اين بر روي سايت هاي اينترنتي انتشار يافته بود و دست اندركاران نشريه "تمدن هرمزگان" به اشتباه مطلب را در صفحه بهداشت شماره58 نشريه صفحه بندي كرده بودند.
كار روزنامه‌‏نگاري و رسانه‌‏اي طاقت‌‏فرساست و شايد طاقت افروتن در مسيري كه ما هرروز لمسش مي‌‏كنيم، طاق شده و فرسوده گشته كه مرتكب چنين اشتباهي شده است، اشتباهي كه مي‌‏دانم قابل توجيه نيست، نه براي او و نه براي مديرمسؤولي كه اين گونه مواقع بايد با جسارت مسؤوليت اشتباه رخ داده را برعهده بگيرد و پوزش بطلبد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

الهام افروتن، از جنس مرفهين بي‌‏درد نيست، از دار و دسته كوخ‌‏نشيناني است كه تار مويشان بر كاخ‌‏نشينان برتري دارد و اينك متهم به توهين به شخصيتي است كه اگر بود دست عطوفت برسر الهام‌‏ها مي‌‏كشيد، او جوان است ، با هزاران آرزو، آرزوهايي كه جنس‌‏شان را حتما در سفرتان به اين استان‌‏ ديده و لمس كرده‌‏ايد.
آقاي احمدي‌‏نژاد!
وقتي خبرنگار CNN مصاحبه شما را آنگونه تحريف كرد و شما خطايش را بخشيديد، جسارت يافتم تا از شما به عنوان مسؤول اجراي قانون اساسي بخواهم، تلاش كنيد بر خطاي الهام افروتن هم به ديده اغماض نگريسته شود تا مبادا تنها نظاره‌‏گر غريب‌‏نوازي شما باشيم و خود سال‌‏ها بر اين خانه غريب افتاده باشيم.
آقاي رييس‌‏جمهور!
من فقط به مادر پيرش مي‌‏انديشم كه چه ‌‏كشيده و مي‌‏كشد، وقتي سايه پدر هم بالاي سر آن خانواده نباشد. صداي من، فرياد دادخواهي اوست و اكنون چشم انتظار اقدام از سوي شما كه مهرورزي را آيين گفت‌‏وگو قرار داده‌‏ايد.
اينك كه خيلي‌‏ها كمر همت بسته‌‏اند تا چهره‌‏اي خشن از مسلمانان نشان دهند، نگذاريم كه "ابليس پيروز مست سور عزاي ما را به سفره نشيند."
اين روزها خبرهاي خوبي از الهام افروتن نمي‌‏رسد، و حتي خبر خودكشي او را نيز كسي تكذيب نمي‌‏كند، الهام افروتن فرزند همين نظام است و چشم انتظار مهرورزي، حتي اگر مستحق اين مهرورزي نباشد.

مسيح علي‌‏نژاد

Copyright: gooya.com 2016