شنبه 29 بهمن 1384

مدير كل زندان‌هاي استان تهران: شايعه خودكشي الهام افروتن، نويسنده نشريه تمدن، كذب است، ايسنا

"افروتن هم‌اكنون حالش مناسب و درزندان اوين است"

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

سليماني گفت: نويسنده نشريه محلي هرمزگان نه خودكشي كرده و نه اقدام به خودكشي.

سهراب سليماني، مدير كل زندان‌هاي استان تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره مطالبي كه درخصوص وضعيت نويسنده نشريه تمدن هرمزگان عنوان شده، اظهارداشت: خانم الهام افروتن، نويسنده نشريه محلي تمدن هرمزگان نه خودكشي كرده و نه اقدام به خودكشي و اخبار منتشره در اين زمينه كذب است.

وي افزود: اين فرد در حال حاضر در بند نسوان زندان اوين به سر مي‌برد و حالش خوب است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016