سه شنبه 2 اسفند 1384

نامه مهدي کروبي به برخي ازمراجع تقليد در قم در رابطه با وقايع اخير اين شهر: آزادي خواهي بهترين راه دينداري است، ايلنا

- ارائه چهره خشن از اسلام،عين ستيز با اسلام حقيقي است

تهران- خبرگزاري كار ايران

دبيركل حزب اعتماد ملي در نامه اي خطاب به برخي از مراجع تقليد در قم خواستار توجه آنان نسبت به حوادث اخير اين شهر شد.
به گزارش ايلنا، در اين نامه آمده است:

"با عرض سلام و تسليت به مناسبت ايام شهادت ابا عبدالله الحسين عليه السلام و آرزوي توفيق براي حضرتعالي.
نهاد مرجعيت شيعه گرچه در طول تاريخ عمود، خيمه و ركن اسلاميت در ايران بوده است، اما همواره، به خصوص پيش از تشكيل جمهوري اسلامي به اين نكته توجه داشته كه تنها در پرتو آزادي ديني است كه امكان حفظ ايمان مذهبي به وجود مي آيد و اين سنت حسنه اي است كه از نبي مكرم اسلام به علما و فقهاي شيعه به ارث رسيده است. رواداري حضرت محمد مصطفي(ص) با اهل كتاب در مدينه النبي( كه آرمان شهر اسلام به شمار مي رود) در طول زمان به ميراثي تبديل شد كه همزمان با قرون تاريك وسطي در اروپا دوره اي درخشان در حوزه تمدن و فرهنگ اسلامي خلق كرد.
در حالي كه در اروپاي قرون وسطي يهوديان روزگار دهشتناگي را سپري مي كردند و آئين يهودستيزي در تمدن مسيحي شكل مي گرفت و در شرايطي كه مسلمانان در اسپانيا زير فشار شكنجه و تفتيش عقيده جان مي باختند در پناه تمدن اسلامي، عوام و علماي يهود و نصاري به آسودگي و در پناه رواداري ديني زندگي مي كردند ايرانيان چه پيش از اسلام و چه پس از اسلام همواره حامي رواداري و تساهل ديني و پذيرش عقايد مختلف بوده اند.
بر اين اسال، اقدام اخير پس از عاشوراي حسيني در شهر مقدس قم و درگيري وسيع تعداد زيادي از متصوفه و مضروب و مجروح و محبوس شدن حدود هزار تن از آنان و تخريب مكاني متعلق به ايشان موجب تعجب اينجانب شد كه لازم دانستم نكاتي را حضور حضرتعالي طرح كنم.
1- تساهل و تسامح اسلامي ايجاب مي كند عقايد ديگران ولو باطل و ناهنجار را بشنويم و آنگاه درباره آنها قضاوت كنيم. دعوت قرآن مجيد به شنيدن سخن ديگران، مقدمه واجب براي جدل احسن با ايشان است. ما در مكتب امام صادق(ع) آموخته ايم كه حتي با دهريون در مسجد مباحثه كنيم و در صدر انقلاب اسلامي بر اين باور بوديم كه در جدلي احسن مي توانيم به ملحدين پاسخ دهيم. اما متاسفانه هم اكنون نه درباره دهريون و ملحدين كه درباره فرقه اي از فرق اسلامي و شيعي (كه قطعا عقايد آنان با اسلام فقاهتي فاصله دارد) به بدترين شكل جدل بلكه جدال روي آورده ايم. قطع نظر از مرام اين افراد و بدون داوري درباره عقايد آنان و با خط كشي نسبت به باورهاي ايشان و پاره اي اقداماتشان معتقدم در پناه تفكر اسلامي مي توان راههاي مناسبي براي نقد مكاتبي مانند تصوف يافت، بدون آنكه حقوق انساني ايشان نقض شود.
2- از سوي ديگر اسلام فقاهتي به عنوان انديشه بنيادين جمهوري اسلامي هم اكنون حكومتي ساخته كه براساس اجتهاد مستمر و پوياي علما و فقها داراي نظام تفكيك قوا و ساختار حقوقي و دادرسي است مراجع معظم تقليد پيش از تشكيل حكومت اسلامي همواره پايگاه مردم بوده اند بدون آنكه از نام و آئين كسي بپرسند اينك افزون برايشان، حكومت متولي حقوق همه شهروندان جمهوري اسلامي است تعرض به اين ساختار نفسي ولايت قهري و انحصاري چهره اي بدون نظم و قاعده و از انديشه اسلامي معنايي منقبض و بسته ارائه مي كند. برخورد خياباني از سوي افراد غير مسئول و بدون حكم قضايي امروز هم شرعا، هم عرفا مطرود است و شايسته است هم حكومت، هم مرجعيت از حيطه و قلمرو خويش پاسداري كنند. به خصوص آنكه برخي مرتكبين خود را غير مسئولانه به يكي از اين دو نهاد منتسب مي كنند.
3- در شرايطي كه دشمنان اسلام با توهين به پيامبر عظيم الشان اسلام هم غيرت ديني ما را به هماوردي مي طلبند و هم مفهوم آزادي بيان را ملكوك مي كنند و آنگاه صلا در مي دهند كه مسلمانان اهل آزادي نيستند ارائه چهره اي خشن از اسلام خواهي عين ستيز با اسلام حقيقي است.
اسلام حقيقي آن اندازه اقتدار و آزاد انديشي در انبان خويش دارد كه مناقشات فرقه اي را هضم و جذب كند و همزمان با دفاع از دو گوهر دينداري و آزاديخواهي از مفهوم فرومرده اي در جهان غرب به نام آزادي ديني دفاع و آن را احيا كنيد تا نه كسي جرات توهين به انبيا و ائمه را بيابد و نه كسي به بهانه توهين به مقدسات به اعمال خلاف شرع و عقل دست زند و چهره مقدس اسلام را بازيچه مغرضاتي قرار دهد كه حقيقت اسلام را نشناخته اند.
4- شهرهاي مقدس همواره مكان امن انسان ها بوده اند پيامبر اسلام پس از فتح مكه معظمه فرمان داد كه در خانه خدا خوني ريخته نشود فقها براي حفظ حريم نجف اشرف و قم مقدس زحمت بسيار كشنده اند شهرهايي كه در آنها جان آرامي از اولياي خدا خفته است آرامشي آسماني مي طلبند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

از سوي ديگر قم به عنوان زادگاه و پناهگاه اصلي انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي بيش از هر جاي ديگري بايد مدافع قانون و قاعده اي باشد كه اين نظام پايه گذاري كرده است حفظ حرمت قم و نسبت آن با قانون و اقتدار حكومت امروزه فريضه اي است كه بر دوش حوزه مقدسه قم و روحانيت محترم قرار گرفته است.
5- با توجه به اين موارد اينجانب به عنوان فرزند حوزه مقدسه قم و نهضت اسلامي و جمهوري اسلامي گمان مي كنم نقش مراجع معظم تقليد در طرد روش هاي ناپسند و دشمني هاي پنهان با حقيقت ايمان و آزادي ديني، خدمت بزرگي به اسلام عزيز در شرايط هجوم بيگانگان است.
هيچ كسي به جز مراجع تقليد نمي تواند از تماميت اسلام كه ايمان و اختيار در آن مستور است دفاع كند. رد شايعات دوستان ناآگاهي كه مي خواهند نهاد مرجعيت را خرج بي تدبيري نابردباري خود كنند. طرد افرادي كه در لباس دوست با دفاع بد تصويري دشمن شادكن از اسلام نشان مي دهند. دفاع از حقوق همه انسان ها حتي كساني كه عقايد ايشان را نمي پسنديم و حفظ حريم حكومت اسلامي كه نماينده همه شهروندان و مومنان است اكنون منظومه اي از رفتارهايي را تشكيل مي دهد كه عمل به آن تنها برازنده نهاد مرجعيت است و راه را براي ديگر مومنان در دفاع از حقوق انسان ها باز مي كند و حكومت را به انجام وظايف خود در دفاع از همه شهروندان موظف مي سازد.
در عين حال اين مجموعه رفتارها به نهاد مرجعيت چنان حرمت و قداستي خواهد بخشيد كه هر گونه تعرض به آن در آينده از سوي همه حتي منكران و مخالفان محكوم خواهد شد تعرضاتي كه ممكن است از سوي همين دوستان ناآگاه يا دشمنان دانا صورت گيرد و استقلال و احترام نهاد مرجعيت را تهديد كند بنابه همين مهم است كه گمان مي كنيم بهترين پژواك اين نامه نزد مراجع معظم تقليد در قم است آزادي خواهي درمعناي واقعي خود بهترين راه دينداري است به خصوص اگر آن آزاديخواهان مراجع معظم تقليد باشند.

Copyright: gooya.com 2016