پنجشنبه 4 اسفند 1384

یک وکیل اسرائیلی علیه رئیس جمهوری اسلامی در مورد انکار کشتار یهودیان اعلام جرم کرد، راديو فردا

یک وکیل اسرائیلی همراه با دادستانهای فدرال آلمان علیه رئیس جمهوری اسلامی در مورد رد کشتار یهودیان اعلام جرم کرد. این شکوائیه به نمایندگی از سوی همبستگی حقوق مدنی CIVIL COALITION که سازمانی غیر دولتی در اسرائیل و سایر نقاط جهان است مطرح کرده است. احمدی نژاد در ماه های اخیر مکررا در مورد واقعیت داشتن هالوکاست و قتل عام شش میلیون یهودی در جریان جنگ دوم جهانی ابراز تردید کرده است. در قوانین آلمان انکار هالوکاست جرم محسوب می شود و می تواند به مجازات زندان تا 5 سال منجر شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016