جمعه 5 اسفند 1384

دادگاه برهان ديوارگر، يكي از بازداشت شدگان روز جهاني كارگر برگزار شد، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

جلسه رسيدگي به اتهامات برهان ديوارگر از بازداشت شدگان تجمع روز جهاني كارگر در شهرستان سقز صبح روزپنج شنبه چهارم اسفندماه جاري در شعبه اول دادگاه انقلاب سقز برگزار شد.

محمدعلي دادخواه، وكيل مدافع برهان ديوارگر با اعلام اين مطلب ابراز اميدواري كرد كه با عنايت به اوضاع و احوال حاكم بر پرونده و نيز با توجه به اين كه موكلش پيش از اين در خصو ص اين پرونده از سوي دادگاه عمومي سقز با برائت مواجه شده بود، حكم برائت وي از سوي دادگاه انقلاب نيز صادر شود.
وي اتهام موكلش را اقدام عليه كشور عنوان كرد.
برهان ديوارگر پيش از اين در پرونده‌‏اي ديگر از سوي دادگاه انقلاب سقز به تحمل دو سال حبس محكوم شده بود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'دادگاه برهان ديوارگر، يكي از بازداشت شدگان روز جهاني كارگر برگزار شد، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016