یکشنبه 7 اسفند 1384

عهدشكني با حقيقت عين پيمان‌‏شكني با عدالت است، پيام عبدالکريم سروش به همايش دو روزه "ايران، عدالت و آزادي"، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

عبدالكريم سروش خطاب به همايش دو روزه "ايران, عدالت و آزادي" كه از سوي انجمن اسلامي دانشجويان دانشكده مديريت دانشگاه تهران و با همكاري دفتر تحكيم وحدت برگزار شد، پيامي را صادر كرد.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، متن كامل پيام عبدالكريم سروش به شرح زير است:
اين لطايف كه از لب لعن تو من گفتم، كه گفت- زين تطاول كه از سر زلف تو من، كه ديدم
عدل سلطان گر نپرسد حال مظلومان عشق- گوشه‌‏گيران را به آسايش طمع بايد بريد.
جان سخن همين است كه حافظ مي‌‏گويد: در عدل آسايشي است, اين آسايش نه از جنس كاهلي و مردگي و بي‌‏انگيزگي است بلكه آرامشي است از جنس رسيدن عاشقي به معشوقي, رسيدن رودي به دريايي, رسيدن ستم‌‏رسيده‌‏اي به حقي, رسيدن غربت‌‏كشيده‌‏اي به آشنايي, رسيدن پناه‌‏جويي به پناهي و رسيدن كمال‌‏جويي به كمالي. آرامشي داريم در درون و آرامشي داريم در بيرون.
در فرد، در جامعه تعادلي پويا و ديناميك كه در ميان قبا و غرايض و حاجات و آرمان‌‏هاي آدمي پديد مي‌‏آيد و كشمكش‌‏هاي ويرانگر و سرماسوز نفس را فرو مي‌‏نشاند و راه را بر تكامل و آزادگي مي‌‏گشايد و صدور فضايل را به سهولت ميسر مي‌‏سازد. عدالت و اعتدال فردي خوانده مي‌‏شود. پيشينيان اين را انقحار غضبي و شهوي بر قبضه سلطان عقل مي‌‏شمارند.
اما عدالت اجتماعي به ساختاري برمي‌‏گردد كه در آن مصالح فرد و مصالح جمع همسو شده‌‏اند و رذايل به سختي و درشتي در آن زاييده مي‌‏شوند و شرايط اعتدال و كمال فرد در آن فراهم است و نابرابري‌‏ها مواجه‌‏اند و راه بر كشف حقيقت گشوده است و آزادي‌‏ها در آن محترم‌‏اند و حاكمان و سياستگذاران، خادمان و حافظان اين ساختارند و سياست فرزند اين عدالت است و آرامش فرزند آن. چه در جمع و چه در فرد عدالت نه فضيلتي مستقل بلكه شرط امكان و تحقق ديگر فضيلت‌‏هاست.
فضايي انفسي يا آفاقي است كه در آن نيكي‌‏ها به آساني و فراواني و بدي‌‏ها به دشواري و ندرت متولد مي‌‏شوند. پيوند عدالت و اخلاق پيوند علي و ناگسستني است.
فرو بستن دست زورگويان و فرونشاندن آتش خشونت همه بر آن است كه در فضاي پراعوجاج ناشي از خشونت و زورگويي، امكان تحقق فضايل و لذا عدالت حاصل نيست.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

از همه شيرين‌‏تر اينكه شرايط ساختاري عدالت و شرايط كشف حقيقت بر هم منطبقند و ساختاري كه به كشف حقيقت اجازه و امكان ندهد، ساختاري غيرعادلانه است.
چه در صحنه كوچك دادگاه و چه در صحنه بزرگ اجتماع، پوشاندن عامدانه حقيقت يا عجز روش‌‏‌‏شناسانه از كشف حقيقت به بي‌‏عدالتي ‌‏آشكار منتهي خواهد شد و چنين است كه دروغگويي و دروغ‌‏پروري از بهترين نشانه‌‏هاي بي‌‏عدالتي‌‏اند و جامعه‌‏اي كه دروغ به طور سيستماتيك متولد مي‌‏شود، به حقيقت در خفا مي‌‏رود و جامعه‌‏اي بي‌‏عدالت و بي‌‏اخلاق است لذا حقيقت‌‏جويان و دروغ‌‏ستيزان و عدالت‌‏خواهان و عدالت‌‏سازان نيز هستند اما و هزار اما. آنان كه مي‌‏خواهند حقيقت مخلوق و محبوب در ديگر حقيقت‌‏ها نه به دليل، بلكه به قهر سروري ببخشند، دشمن‌‏ترين دشمنان حقيقت و فضيلت و عدالتند.
من به شما دانشجويان حقيقت‌‏جو تبريك مي‌‏گويم كه با حقيقت‌‏طلبي پايه‌‏هاي عدالت را استوار مي‌‏كنيد و به شما توصيه مي‌‏كنم كه عهد خود را با حقيقت نگسستيد كه اين عهدشكني با حقيقت عين پيمان‌‏شكني با عدالت است.
حقيقت را بجوييد و حقيقت را بگوييد و با حقيقت‌‏ستيزان بستيزيد و با نشر حقايق، راه را بر تحريف حقيقت ببنديد و دروغگويان و دروغ‌‏سازان را بزرگترين دشمنان عدالت معرفي كنيد و از لب شيرين حقيقت نكته دل‌‏انگيز عدالت را بشنويد.
عهد ما با لب شيرين‌‏دهانان بست خدا - ما همه بنده و اين قوم خداوندانند
كاميابي شما را در كشف و نشر حقيقت و بسط عدالت از خداوند عادل خواستارم.

Copyright: gooya.com 2016