دوشنبه 8 اسفند 1384

الياس حضرتي مدير مسؤول روزنامه اعتماد: هيچ يك از اصلاح‌طلبان قابليت رهبري خانواده بزرگ اصلاحات را ندارند، ايرانيوز

- در دادگاه تجديد نظر اعتراض خواهم كرد
- اصلاح طلبان واقع گرا تر شده اند

من فكر مي‌كنم هيچ يك از اصلاح‌طلبان قابليت رهبري خانواده بزرگ اصلاح‌طلبان را ندارند بلكه اين امر قاعدتاً تحت رهبري يك شوراي رهبري پنج تا ده نفره مي‌تواند ميسر و قابل قبول باشد.

الياس حضرتي مدير مسؤول روزنامه اعتماد دقايقي بعد از پايان جلسه دادگاه در گفت وگو باخبرگزاري ايرانيوز اظهار داشت: در بخشي از پرونده‌ها شاكي مدعي العموم بود . موضوع اين پرونده مباحث سياسي بود كه در روزنامه نوشته شده بود همچنين يك شاكي خصوصي و يك شاكي از نيروي انتظامي داشتيم كه هيات منصفه هم مدير مسؤول را مجرم تشخيص داد.

مدير مسؤول روزنامه اعتماد در ادامه اظهار داشت: براساس راي دادگاه بدوي مدير مسؤول به 18 ماه حبس تعليقي و يكصد هزار تومان جريمه نقدي محكوم شد.

الياس حضرتي عضو سابق حزب همبستگي، در گفت و گو با خبرگزاري ايرانيوز، اظهار داشت: خانه احزاب در يك تفاهم ملي بين احزاب با مديريت و راهنمايي وزارت كشور ميثاق‌نامه‌اي را تهيه كرند، جلساتي تشكيل دادند و براي اولين بار يك نهاد تشويق كننده و پيگير حقوق و مشكلات احزاب با عنوان خانه احزاب تشكيل شد.

در كشورهايي كه احزاب سياسي آنها هنوز نهادينه نشده‌اند، با موجي مي‌آيند و با موجي هم از ميان مي‌روند، مستلزم اين است كه مجموعه‌اي از علاقمندان و دلسوزان از جمله خود احزاب به مواظبت از اين نهال تازه روئيده بپردازند.

وي افزود: خانه احزاب با چنين فلسفه‌اي تشكيل شد كه بخشي از ناهمواري‌ها و جاده پرپيچ و خم مسير تكامل احزاب را خود احزاب طي كنند. لذا در يك نشست خودجوش با راهنمايي و كمك وزارت كشور و طي برگزاري يك انتخابات دموكراتيك شوراي مركزي خانه احزاب انتخاب شد. اما در مراحل بعدي مثل هر موضوع ديگر اجتماعي هم حكومت گاهي اهمال كاري‌هايي داشته و در برخي موارد هم احزاب از خودشان كم ظرفيتي نشان دادند.

از طرفي هم كم ظرفيتي و ناپختگي رهبران احزاب سبب شد كه در روند كار حركت‌هاي ناموزون ايجاد شود. در واقع چهره احزاب را مشكوك نشان داد و در مسير رشد و تكامل فضاي دموكراتيك هم موانع جدي پديد آمد.

مدير مسؤول روزنامه اعتماد همچنين اظهار داشت: در انتخابات خانه احزاب جناح‌هاي مختلفي نظارت داشتند و متأسفانه دوستان ما در اين جناحي كه اخيراً بر اين انتخابات نظارت داشته است، هميشه از خودشان تنگ‌نظري نشان دادند و نظارتي از نوع نظارت استصوابي بر اين انتخابات داشتند، يعني طوري طراحي كردند كه دقيقاً اهداف مورد نظر آنها و نتايج آنها حاصل شود.

حضرتي در خصوص جنبش اصلاحات گفت: اصلاحات ناتمام، نارس و در واقع به شكل پروژه ناقص بود نه اينكه شكست خورده باشد. مجموعه عوامل زيادي در اين مسأله مؤثر بودند كه مهمترين آنها كارشكني‌ها، نامردي‌ها و استفاده خلاف قانون از امكانات كشور بر عليه اصلاح‌طلب‌ها است و عامل دوم برخورد عجولانه ، بي برنامه و انسجام نداشتن يك رهبري واحد درون اصلاح‌طلب‌ها بود.

حضرتي اظهار داشت: شخص آقاي خاتمي به لحاظ توان فكري اين ظرفيت را دارد كه مجدداً جريان اصلاحات را بازسازي كند البته با كمك بقيه افراد و شخصيت‌ها و احزاب. جناب خوئيني‌ها، حجت‌الاسلام كروبي و يكي دو نفر از شخصيت‌هاي غير روحاني مي‌توانند يك شوراي پنج يا ده نفره تشكيل بدهند كه دربرگيرنده اكثر اصلاح‌طلبان باشد. حتي اين مجموعه مي‌تواند با آقاي رفسنجاني بينش‌هاي مشتركي به جهت شمول كردن كارگزاران و طيف اعتدال و توسعه داشته باشد. تا جايي كه اين حركت جريان‌هاي ملي مذهبي و روشنفكري را هم دربر گيرد و با عنوان اصلاح‌طلبان و كساني كه فكر اصلاح‌طلبي و برنامه‌هاي جديدي براي اداره حكومت دارند.

وي افزود: من فكر مي‌كنم هيچ يك از اصلاح‌طلبان قابليت رهبري خانواده بزرگ اصلاح‌طلبان را ندارند بلكه اين امر قاعدتاً تحت رهبري يك شوراي رهبري پنج تا ده نفره مي‌تواند ميسر و قابل قبول باشد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اين عضو سابق حزب همبستگي در خصوص اين سؤال كه آيا در آينده بايد شاهد دو خط جدا در جريان اصلاح‌طلبي باشيم اول اصلاح‌طلباني كه گرايش به اصول اوليه انقلاب دارند و از تعقل و ميانه‌روي و تعادل بيشتري برخوردار هستند و بخش ديگر اصلاح‌طلباني كه همچنان با روش راديكاليسم و تندرويانه خودشان ادامه مي‌دهند ،اظهار داشت: نيازي به اين بحث نيست. تقريباً احزابي كه تند حركت مي‌كردند، در ابتداي كار بعد از انتخابات رياست جمهوري و مجلس هفتم عموماً به جمع‌بندي‌هاي نسبتاً خوبي رسيدند كه حركت‌هاي راديكالي و تند پاسخ نمي‌گيرد و لذا به غير از تعداد اندكي از افراد كه آن هم طبيعي است به لحاظ سن و سال و جواني حركت‌هاي تندي دارند و درصدشان كم است بقيه احزاب جدي، قوي و باسابقه حركت‌هاي راديكالي را قبول ندارند.

حضرتي افزود: احزابي مانند مشاركت، مجمع روحانيون مبارز، مجاهدين انقلاب يا انجمن‌هاي اسلامي دانشگاه‌ها، مجمع مدرسين دانشگاهها، مجمع روحانيون بقيه احزاب مثل اعتماد ملي، همبستگي و مجمع نيروهاي خط امام همه نسبت به گذشته واقع گراتر شده‌اند و تشكيلات مشهور و معروفي ندارند. دفتر تحكيم وحدت پراكنده شده و شاخه‌هاي متعددي دارد.
نماينده دور ششم مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: من معتقدم كه جريان كلي اصلاحات مخصوصاً در سطح رهبرانشان آقايان خاتمي، كروبي و خوئيني‌ها انسان‌هاي معقولي هستند و ما جريان تندي با عنوان راديكال نداريم.

حضرتي عضو سابق حزب همبستگي در خصوص بودجه احزاب اظهار داشت: در مورد كمك دولت به احزاب، سالهاي قبل نظرهاي مختلفي وجود داشت. عده‌اي مخالف كمك دولت به احزاب بودند چون معتقد بودند دولت از احزاب متوقع مي‌شود. طبيعي است فلسفه وجود احزاب آزاد بودنشان است. عده ديگري هم معتقد بودند كه احزاب هنوز بنيه كافي و وافي ندارند و اين در حالي است كه تمام دولت‌ها در سراسر دنيا به احزاب كمك مي‌كنند.

وي افزود: فعاليت احزاب نشانگر نشاط و شادابي جامعه و تضمين كننده امنيت سياسي جامعه است. دولت از دو سال قبل اقدام شايسته‌اي را در دوران رياست جمهوري آقاي خاتمي براي تقويت بودجه احزاب انجام داد.

متأسفانه در دوره جديد يك فضاي بي توجهي و بي اهميتي به احزاب توسط دوستاني كه روي كار آمدند، ايجاد شد و در لايحه دولت فراموش كردند كه رديفي براي بودجه احزاب بگذارند. بالاخره يا فراموش كردند و يا خودشان را به فراموشي زدند كه در هر دو صورت به نظر من عجيب و غريب است كه دولت فراموش كند كه رديف بودجه‌اي را بگذارد. اميدوارم اين اتفاق در مجلس دوباره تكرار نشود.

وي در خصوص اين سؤال كه آيا همچنان در حزب اعتماد ملي حضور فعال داريد يا خير؟ اظهار داشت: من در روزنامه اعتماد حضور فعال دارم.

Copyright: gooya.com 2016