سه شنبه 9 اسفند 1384

گزارش آژانس بين‌‏المللي انرژي اتمي؛ ايران قصد دارد برنامه غني‌‏سازي اورانيوم خود را گسترش دهد، ايلنا

- تحقيقات، هيچ ماده قابل استفاده در تسليحات هسته‌‏اي را نشان نداده است

تهران- خبرگزاري كار ايران

آژانس بين‌‏المللي انرژي اتمي در گزارش خود درباره برنامه هسته‌‏اي ايران نوشت: ظاهراً ايران قصد دارد برنامه غني‌‏سازي اورانيوم خود را گسترش دهد.

به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري كار ايران (ايلنا) آژانس بين‌‏المللي انرژي اتمي در گزارش محرمانه‌‏اي كه به دست آسوشيتدپرس رسيد، اعلام كرد: ايران قصد دارد امسال هزاران عدد دستگاه غني‌‏سازي اورانيوم را راه‌‏اندازي كند، در حالي كه با روسيه براي كنار گذاشتن اين فعاليت‌‏هاي داخلي مذاكره مي‌‏كند.
به گزارش آسوشيتدپرس، آژانس بين‌‏المللي انرژي اتمي همچنين در گزارش خود، آورده است: اگر ايران به طور چشمگيري فعاليت‌‏هاي خود را افزايش ندهد، آژانس اتمي قادر نخواهد بود تعيين كند كه آيا فعاليت‌‏هاي مخفي گذشته ايران بر روي ساخت تسليحات هسته‌‏اي متمركز بوده است يا خير.
گزارش 11 صفحه‌‏اي آژانس تأكيد مي‌‏كند كه بيش از سه سال تحقيقات، هيچ نوعي از مواد هسته‌‏اي براي تسليحات هسته‌‏اي يا ساير وسائل و ابزار مواد منفجره هسته‌‏اي را نشان نداده است.
اين گزارش مي‌‏افزايد: به دليل عدم همكاري كافي طرف ايراني، آژانس بين‌‏المللي انرژي اتمي قادر نيست نتيجه‌‏گيري كند كه هيچ مواد يا فعاليت هسته‌‏اي بيان نشده‌‏اي در ايران وجود ندارد.
گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي نشان مي‌‏دهد كه ايران علاوه بر فعاليت‌‏هاي تحقيقاتي در سانتريفيوژها، به تزريق گاز به ده دستگاه سانتريفيوژ و آغاز غني‌‏سازي اورانيوم از 11 تا 15 فوريه، به فعاليت غني‌‏سازي پرداخته است.
اين گزارش مي‌‏افزايد: علاوه بر اين، ايران استفاده از 20 دستگاه سانتريفيوژ را هفته گذشته آغاز كرد كه اين امر نشان‌‏دهنده گسترش غني‌‏سازي اورانيوم است.
در گزارش آسوشيتدپرس آمده است: يافته‌‏ها نشان‌‏دهنده اين است كه آژانس بين‌‏المللي انرژي اتمي نمي‌‏تواند تعيين كند آيا ايران ابعادي از برنامه هسته‌‏اي خود را مخفي كرده است يا خير.
به گزارش آسوشيتدپرس، گزارش "محمدالبرادعي" مديركل آژانس بين‌‏المللي انرژي اتمي براي نشست ششم مارس (15 اسفند ) شوراي حكام آژانس بين‌‏المللي انرژي اتمي آماده كرده است، مي‌‏تواند به اين مسأله كه چه اقدامي در شوراي‌‏امنيت سازمان‌‏ملل‌‏متحد بايد عليه ايران در پيش گرفته شود، كمك كند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

گزارش آژانس بين‌‏المللي انرژي اتمي در حالي از آغاز غني‌‏سازي در ايران خبر مي‌‏دهد كه مسؤولان ايراني در روزهاي گذشته اعلام كردند كه غني‌‏سازي را هنوز آغاز نكرده‌‏اند.
سخنگوي وزارت امورخارجه پيش از اين اعلام كرده بود كه ايران تنها تحقيقات را از سرگرفته است و هنوز غني‌‏سازي را آغاز نكرده است.

Copyright: gooya.com 2016