دوشنبه 22 اسفند 1384

يادداشت اعتراض ايران به اظهارات اخير جورج بوش و كاندوليزا رايس، به حافظ منافع آمريكا در تهران تسليم شد، ايرنا

تهران، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۴/۱۲/۲۲‬

وزارت امورخارجه جمهوري اسلامي ايران با ارسال يادداشتي به سفارت سوئيس بعنوان حافظ منافع آمريكا، نسبت به اظهارات اخير جورج بوش رييس جمهوري و كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا اعتراض كرد.

به گزارش روز دوشنبه اداره كل اطلاعات و مطبوعات وزارت امورخارجه ، در يادداشت اعتراض وزارت امور خارجه ايران اينگونه اظهارات و اقدامات ، "تحريك آميز و دخالت در امور داخلي جمهوري اسلامي ايران " عنوان شده است .

وزارت امورخارجه ايران دراين يادداشت لزوم تمكين كشورهاي متعاهد برتعهدات حقوقي خود و يادآوري اصول مندرج در منشور ملل متحد و مفاد كنوانسيون ‪ ۱۹۶۹‬معاهدات بويژه اصل وفاي به عهد را مورد تاكيد قرار داد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در اين يادداشت اظهارات اخير مقامهاي عالي رتبه آمريكا در خصوص تخصيص يك بودجه ‪ ۷۵‬ميليون دلاري را نقض فاحش تعهدات قبلي آمريكا دربيانيه الجزاير مبني برخودداري آن كشور از دخالتهاي مستقيم و غير مستقيم درامورداخلي جمهوري اسلامي ايران دانست.

وزارت امورخارجه كشورمان دراين يادداشت تاكيدكرد: براساس مواد ‪ ۱۶‬و ‪ ۱۷‬همان بيانيه ، جمهوري اسلامي ايران حق ارجاع موضوع نقض تعهدات آمريكا به هيات داوري و اتخاذ ساير اقدامات حقوقي و سياسي را براي خود محفوظ مي داند.

جرج بوش رييس جمهوري و رايس وزير امورخارجه آمريكا در اظهارات اخير خود از طرح اختصاص بودجه ‪ ۷۵‬ميليون دلاري به منظور تكميل اقدامات باصطلاح دموكراسي‌سازي درايران سخن گفته بودند.

Copyright: gooya.com 2016