سه شنبه 23 اسفند 1384

سيدمحمد خاتمي در صدمين روز سانحه سقوط هواپيماي سي ۱۳۰: اگر نگوئيم اين سانحه توطئه بود نشانه بي لياقتي و بي توجهي بود، ايرانيوز

اگر من در قدرت بودم اولين كاري كه مي‌كردم به دنبال عواملي مي‌گشتم كه باعث شد خبرنگاران را يكجا از دست بدهيم كه اين سانحه اگر نگوئيم نشانه توطئه است، نشانه بي توجهي و بي لياقتي است.

مراسم يكصدمين روز فقدان خبرنگاران شهيد هواپيماي سي صدوسي عصر امروز در تالار حركت برگزار شد.

سيد محمد خاتمي درمراسم صدمين روز سانحه سقوط هواپيماي سي 130 و شهادت خبرنگاران و عكاسان گفت:
اگر من در قدرت بودم اولين كاري كه مي‌كردم به دنبال عواملي مي‌گشتم كه باعث شد خبرنگاران را يكجا از دست بدهيم كه اين سانحه اگر نگوئيم نشانه توطئه است، نشانه بي توجهي و بي لياقتي است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري ايرانيوز، سيد محمد خاتمي رييس جمهور سابق و رييس موسسه باران طي سخناني در اين مراسم كه با نيان آن خبرنگاران رسانه‌ها بودند، گفت:

خبرنگاري در روزگار ما حرفه مشكلي است و در ايران نيز مشكل‌تر از ساير نقاط دنياست.

وي افزود: يافتن واقعيت‌ها و درك هويت‌ها در همه عرصه هاي انساني كه تحت تاثير عوامل مختلف قرار دارند، مشكل است. رسانه‌ها در جهان امروز وسيله پراكندن لحظه به لحظه اطلاعاتند و اين كار درك واقعيت‌ها را نسبتاً مشكل تر مي‌كند.

او ضمن تكريم مقام خبرنگاري ادامه داد: حجم اخبار به صورت بمباران خبري ايجاد مي شود، كار تحليل و انتخاب را دشوار مي كند و خبرنگار بايد در لحظه تصميم بگيرد و گزارش خبر را ارائه كند و اين نياز به قدرت تحليل، توان فكري و اراده دارد كه بتواند واقعيات را منعكس كند.

خاتمي خبرنگاران را شجاع ترين و پر جسارت‌ترين بخش‌هاي جامعه دانست و گفت:اين قشر درعين حال متحمل بزرگترين فشارهاي رواني و اجتماعي هستند و به عنوان كسانيكه منشا رشد جامعه هستند، پيشتازان حركت به سوي جامعه آزاد و سربلند هستند.

وي با اشاره به سانحه از دست دادن جمعي از خبرنگاران و عكاسان رسانه‌ها در سانحه سقوط هواپيماي سي 130 گفت: دراين فاجعه بزرگ افرادي را كه در عرصه خبر رساني فعال بودند، از دست داديم.

وي با بيان اينكه فرماندهان و خبرنگاران عزيزي در اين سانحه از دست داديم، گفت: اگر در قدرت بودم اولين كاري كه مي‌كردم، كه كدام عامل باعث شد اين سرمايه‌هاي انبوه را تنها با يك هواپيما نابود كنيم. اين سانحه اگر نگويم نشانه توطئه است، نشانه كم توجهي و بي توجهي و بي لياقتي است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


بايد ببينيم كمبودها چيست و بررسي كنيم كه چرا اين سرمايه‌ها را در موقعيتي قرار داديم كه فقط از دست دادن آنها به يك آه كشيدن ختم شود!

خاتمي گفت: اگر مسؤولان امور براي پيگيري و شناخت عوامل بروز اين سانحه تلاش نمي‌كنند، حداقل از چنين فجايعي درس بگيرند.

وي گفت: من نمي‌خواهم بگويم چه كسي مقصر است اما قطعاً قصور وجود داشته است و اينكه به اين قصور توجه نشود خود يك جرم بزرگ است.

وي با بيان اينكه اين سرمايه‌ها براي ما يك شبه به دست نيامده بودند ابراز اميدواري كرد خداوند به خانواده‌هاي اين خبرنگاران و عكاسان صبر بدهد. اين مراسم با حضور ابطحي، چمران، رمضانزاده، خاتمي، كروبي، طلايي نيك، فاطمه كروبي، سعيد پور عزيزي و جمعي از خبرنگاران و خانواده‌هاي شهدا و روزنامه نگاران در تالار حركت برگزار شد.

دكتر الهام نيز پيامي به اين مراسم فرستاد كه قرائت شد.

Copyright: gooya.com 2016