شنبه 27 اسفند 1384

متكي: برخورداري از تحقيقات هسته‌اي كف مطالبه‌ايران براي مذاكرات است، ايرنا

تهران، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۴/۱۲/۲۷‬

وزير امور خارجه ايران گفت: برخورداري ايران ازتحقيقات هسته‌اي ، كف شرط و مطالبه ملت ايران براي مذاكراتي است كه اكنون جريان دارد.

به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، "منوچهر متكي" ظهر شنبه در پايان اجلاس نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي در خارج از كشور در گفت وگو با خبرنگاران افزود: اين موضع صريح ايران را طرف‌هاي گفتگوي ما به خوبي مي‌دانند.

وي با اشاره به اينكه در شوراي امنيت ديدگاه‌هاي متفاوتي وجود دارد، گفت: در تصميماتي كه اتخاذ مي‌شود بايد حق ما مورد لحاظ قرار گيرد، در غير اين صورت آن را نمي‌پذيريم،اما اگر اين حق لحاظ شود، تصميمات شوراي امنيت مورد توجه ما قرار خواهد گرفت.

متكي خاطرنشان كرد در شوراي امنيت نيز كشورهايي هستند كه به اين حق ما باور دارند و اميدواريم تصميمات منطقي، منصفانه و همه جانبه اتخاذ كنند.

وي موضوع مذاكره ايران و آمريكا را در خصوص عراق را تنها مسايل مربوط به اين كشور دانست و گفت: ريشه مشكلات در تناقضي است كه آمريكا در قول و عمل در عراق با آن مواجه است.

وزير امور خارجه هدف مذاكرات را كمك به تكميل روند سياسي و دولت‌سازي و حمايت از مردم اين كشور عنوان كرد.

متكي با تاكيد بر اين كه ايران بعنوان كشوري در منطقه و در كنار عراق نسبت به مسايل منطقه صاحب نظر است، افزود: ما در كمك به ملت عراق نظرات صريح و روشني داريم كه در اين مذاكرات مطرح خواهيم كرد.

منوچهر متكي وزير امور خارجه ايران گفت كه جزييات مذاكره ايران و آمريكا در خصوص عراق، از جمله طرف‌هاي مذاكره در آينده‌اي نزديك نهايي و اعلام مي‌شود.

به‌گزارش خبرنگارسياسي‌ايرنا، وي ظهرشنبه‌درپايان‌اجلاس روساي نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي درخارج ازكشور در گفت وگو با خبرنگاران افزود: موضوع مذاكره كه از ايران درخواست شده مساله عراق و شرايطي است كه بر آن حاكم است.

وي‌خاطرنشان كرد:اميدواريم‌دراجراي خواست رهبران عراق به‌ويژه عبدالعزيز حكيم، ما آخرين قدم‌هاي خود را برداريم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

متكي با اشاره به تبيين رويكردهاي دولت جديد در حوزه سياست خارجي در اجلاس روساي نمايندگي‌هاي جمهوري‌اسلامي ايران درخارج ازكشور، گفت: برخوردهاي غيرمنطقي برخي بازيگران و ايجاد ابهام و اتهام عليه ايران موجب شد در رويكرد جديد از جايگاه مدعي موضوعات مهمي را طرح كنيم.

وزير امور خارجه تصريح كرد: در رويكرد اقتصادي با دستگاه‌هاي دولتي وزارت امور خارجه نقش موثري در همكاري با دستگاه‌هاي دولتي اعمال خواهد كرد.

وي گفت: نگاه جامع الاطراف در حوزه‌هاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي و تاثير هر يك از بخش‌ها در بخش‌هاي ديگر مورد توجه قرار خواهد گرفت.

متكي تاكيد كرد: در رويكرد جديد تلاش نمايندگان جمهوري اسلامي ايران به صدور خدمات فني و مهندسي، نيروي كار و صادرات غيرنفتي مورد تاكيد قرار گرفته است.

وزير امور خارجه بحث هسته‌اي، مساله حقوق بشر و بحث تجديد ساختار سازمان ملل متحد و مباحث ديگر بين‌المللي را از موضوعاتي عنوان كرد كه در اين اجلاس مورد تاكيد قرار گرفت.

وي خاطرنشان كرد: تلاش در تبيين مواضع شفاف ايران و كار با همه كشورها بخش ديگري است كه درپيگيري پرونده هسته‌اي به كارگيري ديپلماسي فعال ايران را ضروري مي‌كند.

متكي افزود: در بخش حضور زنان در عرصه بين‌المللي برنامه ريزي جدي‌تر خواهيم داشت تا اين بخش از كشور نيز ضمن تبيين مواضع نظام، حضور فعال خود را داشته باشند.

وزير امور خارجه گفت: توجه به ان جي او ‪NGO‬ها كه در موضوعات بين المللي فعاليت مي‌كنند و دخيل كردن آنها در حوزه ديپلماسي كشور نيز از ديگر موضوعات مورد بحث بوده است.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'متكي: برخورداري از تحقيقات هسته‌اي كف مطالبه‌ايران براي مذاكرات است، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016