سه شنبه 15 فروردین 1385

وكيل عبدالفتاح سلطاني: موكلم فردا محاكمه مي‌شود، ايسنا

* قرار است پرونده را فردا قبل از آغاز محاكمه مطالعه كنم


خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي


وكيل مدافع عبدالفتاح سلطاني اظهار داشت: در مراجعه‌اي كه امروز به شعبه‌ي 26 دادگاه انقلاب داشتم، از در اختيار گذاشتن پرونده نزد بنده براي مطالعه پرونده امتناع شد.


محمدعلي دادخواه به خبرنگار حقوقي ايسنا گفت: در مراجعه‌اي كه امروز به دفتر شعبه 26 دادگاه انقلاب براي مطالعه‌ي پرونده عبدالفتاح سلطاني داشتم مدير دفتر شعبه رسيدگي كننده به پرونده به نقل از رييس دادگاه بيان كردند كه پرونده در دادستاني است.


به گفته‌ي وكيل سلطاني، از در اختيار گذاشتن پرونده به وي امتناع شده است.

دادخواه تصريح كرد: به علت اين كه فردا ساعت 10:30 دادگاه عبدالفتاح سلطاني برگزار مي‌شود، قرار شد كه ساعت 8 صبح براي مطالعه پرونده مراجعه كنم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

به گزارش ايسنا در روزهاي پاياني سال 84، عبدالفتاح سلطاني گفته بود «نامه‌اي از سوي شعبه‌ي 26 دادگاه انقلاب به بنده رسيده مبني بر اين 16 فروردين سال 1385 جلسه‌ي محاكمه‌ام برگزار مي‌شود».

وي عنوان كرده بود كه «اين‌ نوع تعيين وقت با فرصت اندك و مصادف با ايام تعطيلات، فرصت دفاع را از متهم سلب مي‌كند».

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'وكيل عبدالفتاح سلطاني: موكلم فردا محاكمه مي‌شود، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016