پنجشنبه 17 فروردین 1385

ظريف: نيازي به بحران نيست، راه حل در دسترس است، ايرنا

نيويورك، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۵/۰۱/۱۷‬

دكتر "محمد جواد ظريف" سفير و نماينده دايم ايران در سازمان ملل در مقاله‌اي كه همزمان در دو روزنامه آمريكايي و انگليسي منتشر شد، با اشاره به برنامه صلح‌آميز هسته‌اي ايران تصريح كرد كه نيازي به بحران نيست و راه حل در دسترس است.

اين مقاله روز پنجشنبه در روزنامه‌هاي "نيويورك تايمز" و "اينترنشنال هرالد تريبيون" به چاپ رسيد.

ظريف در اين مقاله تاكيد دارد: "جنجال پيرامون برنامه صلح‌آميز هسته‌اي ايران، باعث شده است تا موضوع اساسي يعني اين كه نيازي به يك بحران نيست از نظرها مغفول بماند. مسلما براي اين وضعيت راه حل وجود دارد و راه حل مزبور آشكارا نيز در دسترس است."
"آنچه در ميان اين هياهو مورد بي‌توجهي واقع شده اين واقعيت است كه منافع‌اساسي ايران از طريق تقويت انسجام و اعتبار معاهده منع گسترش هسته‌اي (‪ ( NPT‬تامين مي‌گردد. ايران همواره پيشگام تلاشها براي جهانگير كردن اين معاهده بوده‌است. اتكاء ايران به رژيم منع گسترش بر تعهدات حقوقي، محاسبات دقيق استراتژيك و ديدگاههاي مذهبي و عقيدتي استوار است".

سفير ايران در سازمان ملل اشاره دارد كه (حضرت)آيت‌الله خامنه‌اي، رهبر جمهوري اسلامي، در مخالفت با توسعه، توليد ، ذخيره سازي و استفاده از تسليحات هسته‌اي فتوا داده‌اند.

وي نوشته‌است: "اجازه دهيد بسيار واضح بگويم. ايران، امنيت ملي خود را در چارچوب همكاريهاي منطقه‌اي و بين‌المللي تعريف مي‌كند و ثبات منطقه‌اي را براي توسعه خود غيرقابل اجتناب مي‌داند. ما عضو كليه موافقتنامه‌هاي بين- المللي در مورد كنترل سلاحهاي كشتار جمعي هستيم. ما خواهان ثبات منطقه‌اي مي‌باشيم."
ظريف افزوده است : "ما هيچگاه شروع به استفاده از زور ننموده‌ايم و به تهديد به استفاده از زور عليه اعضاي سازمان ملل نيز متوسل نشده‌ايم.

اگر چه سلاح شيميايي عليه ما مورد استفاده قرار گرفت اما همانگونه كه گزارش‌هاي سازمان ملل در اين مورد كاملا گوياست ما هيچگاه حتي در مقابله به مثل از اين سلاحها استفاده نكرديم. ما در ‪ ۲۵۰‬سال گذشته به هيچ كشوري حمله نكرده‌ايم."
سفير ايران درسازمان‌ملل‌مي‌گويد: "از اكتبر ‪ ،۲۰۰۳‬ايران رژيم بازرسي‌هاي گسترده توسط سازمان ملل را پذيرفت. تاكنون ‪ ۱۷۰۰‬نفر روز بازرسي‌از تاسيسات هسته‌اي ايران صورت گرفته و اقدامات جبراني در خصوص كوتاهي در گزارش دهي در گذشته انجام شده است."
به نوشته وي ، "اكثر ابهامات به ويژه در ارتباط با فعاليت هاي تبديل اورانيوم، غني‌سازي ليزري، توليد سوخت و برنامه راكتور تحقيقاتي آب سنگين، رفع شده است."
""حتي در مورد وجود آلودگي‌هاي مربوط به اورانيوم با درصد غناي بالا كه برخي آنرا دال بر وجود يك برنامه مخفي توليد سلاح هسته‌اي مي‌دانند، به شكل راضي‌كننده اي توضيح داده شده است. اين را من نمي‌گويم، آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مي‌گويد زيرا آژانس خود مي‌گويد يافته‌هايش حكايت از آن دارد كه "اظهارات ايران درباره منشاء خارجي اكثر آلودگي‌هاي مشاهده شده در خصوص اورانيوم با درصد غناي بالا، قابل تاييد است.""
ظريف ادامه مي‌دهد : "قابل ذكر است كه ايران حتي فراتر از وظايف بين- المللي خود اجازه داد آژانس چندين بار سايت هاي نظامي آنرا بازديد كند و حتي به بازرسان آژانس اجازه داد از اين محل‌ها نمونه‌برداري محيطي كنند." وي مي‌افزايد: " آژانس هيچگونه فعاليت غير معمولي را در اين اماكن مشاهده نكرد و نمونه‌ها به هيچ وجه وجود مواد هسته‌اي را در محلهاي مورد نظر نشان ندادند. "
""از همه مهمتر، آژانس به كرات نتيجه‌گيري كرد كه هيچگونه نشانه‌اي از يك برنامه تسليحات هسته‌اي در ايران وجود ندارد. به‌عنوان مثال، در نوامبر ‪ ، ۲۰۰۳‬آژانس تاييد كرد كه "تاكنون هيچ دليلي وجود ندارد كه مواد و فعاليت هاي اعلام نشده قبلي،... با يك برنامه تسليحات هسته‌اي در ارتباط باشد.""
سفير ايران در سازمان ملل در اين مقاله تاكيد دارد: " يك سال بعد و نيز در سپتامبر سال گذشته، آژانس بار ديگر جمع بندي كرد كه "تمام مواد اعلام شده در ايران حسابرسي شده و لذا اين مواد به سمت فعاليت هاي ممنوعه منحرف نشده است. "
ظريف مي‌نويسد: " نكته ديگري كه در ميان هياهوها كمرنگ شده اين است كه ايران آماده مذاكره مي‌باشد. از اكتبر ‪ ،۲۰۰۳‬ايران حداكثر تلاش خود را براي موفقيت و حتي احياي مذاكرات با انگليس ، فرانسه و آلمان، سه كشور اروپايي مذاكره‌كننده با ما به‌كار بسته و از اوت ‪ ،۲۰۰۴‬ايران هشت پيشنهاد فراگير را مطرح ساخته است. "
وي مي‌افزايد: " علاوه بر اين‌ها، ايران اقدامات گسترده و هزينه بري را براي اعتمادسازي انجام داد كه از جمله آنها تعليق داوطلبانه فعاليتهاي قانوني خود در غني سازي براي مدت دو سال بود، تا به موفقيت مذاكرات كمك نمايد. "
سفير ايران در سازمان ملل اشاره مي‌كند كه "در طول اين مذاكرات، ايران داوطلبانه آمادگي براي اجراي مواردي را در قالب يك مجموعه متوازن اعلام كرده بود."
""ارايه پروتكل الحاقي آژانس درباره بازرسي‌هاي سرزده، به مجلس شوراي اسلامي به‌منظور تصويب آن و ادامه‌اجراي آن تا زمان تصويب" ، "اجازه به حضور مستمر بازرسان آژانس در تاسيسات تبديل و غني سازي" و " ارايه لايحه‌اي به مجلس شوراي اسلامي در مورد ممنوعيت دايمي توسعه، انباشت و استفاده از سلاحهاي هسته‌اي" از جمله اين موارد است كه ظريف در مقاله خود به آنها اشاره كرده است.""

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

"" همكاري در خصوص كنترل صادرات به منظور جلوگيري از دسترسي غير مجاز به مواد هسته‌اي" ، " اجتناب از بازفرآوري يا توليد پلوتونيوم" ، "محدود ساختن غني سازي مواد هسته‌اي به نحوي كه فقط براي استفاده در توليد انرژي مناسب باشد و نه براي استفاده‌هاي تسليحاتي" ،"تبديل فوري تمامي اورانيوم غني شده به ميله‌هاي سوخت و بدين ترتيب جلوگيري از احتمال غني‌سازي بيشتر" و "محدود ساختن برنامه غني سازي در سطحي كه صرفا نيازهاي اضطراري سوخت راكتورهاي برق و راكتورهاي آتي آب سبك را تامين كند" از ديگر نكات مورد اشاره ظريف در خصوص همكاري داوطلبانه تهران است. ""
به گفته وي همچنين ايران داوطلبانه آمادگي "آغاز اجراي جنبه‌هايي از غني سازي كه كمترين اختلاف در خصوص آنها وجود دارد نظير تحقيق و توسعه، به‌منظور دادن اطمينان به جهان درباره مقاصد ايران" و "پذيرش شركاي خارجي، خصوصي يا دولتي، در برنامه غني سازي اورانيوم" را مطرح كرده است.

وي افزود: "ايران اخيرا تاسيس يك كنسرسيوم منطقه‌اي براي توليد چرخه سوخت را پيشنهاد كرده كه مي‌تواند مشتركا توسط كشورهاي داراي فن‌آوري لازم تاسيس و اداره گردد و تحت نظارت پادمانهاي آژانس باشد."
"ساير دولتها، به‌ويژه فدراسيون روسيه، پيشنهادهاي ابتكارآميزي را مطرح نموده‌اند. ايران اشتياق خود را براي يافتن راه حلي از طريق گفت وگو اعلام كرده است، راه حلي كه‌از حقوق‌ايران حراست نموده و همزمان اين اطمينان را بدهد كه برنامه هسته‌اي كشور ما كاملا صلح آميز خواهد ماند".

سفير و نماينده دايم ايران در سازمان‌ملل بار ديگر در اين مقاله تاكيد كرده‌است كه "فشار و تهديد مشكلي را حل نمي‌كند. يافتن راه حل نيازمند وجود اراده سياسي و آمادگي ورود به مذاكرات جدي است و ايران به نوبه خود آماده است."
ظريف افزوده است كه "اميدواريم بقيه جهان به ما بپيوندند".

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ظريف: نيازي به بحران نيست، راه حل در دسترس است، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016