چهارشنبه 23 فروردین 1385

سخنگوي كاخ سفيد: پيشرفت هسته‌‏اي اخير ايران فشار بين‌‏المللي بر تهران را افزايش مي‌‏دهد، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

سخنگوي كاخ سفيد در اظهارنظري شتاب زده اعلام كرد: پيشرفت هسته‌‏اي اخير ايران فشار بين‌‏المللي بر تهران را افزايش مي‌‏دهد.

به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري كار ايران(ايلنا) اسكات مك كلان گفت: پيشرفت هسته‌‏اي اخير ايران فشار بين‌‏المللي بر تهران را افزايش مي‌‏دهد اما كارشناسان گفتند اين امر بستگي به اين دارد كه صحت اين ادعا اثبات شود و روسيه و چين به تهديد مشابه آنچه آمريكا مي‌‏بيند، معتقد باشند.
به گزارش خبرگزاري رويترز مك كلان تاكيد كرد: اگر ايران در مسير كنوني حركت كند، در نتيجه ما با ساير اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و آلمان درباره چگونگي بررسي اين مساله گفت وگو و مذاكره مي‌‏كنيم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در اين گزارش آمده است: اعلام رسمي ايران مبني بر كسب موفقيت در غني سازي اورانيوم در سطح مورد استفاده در تاسيسات انرژي هسته‌‏اي به تنش‌‏هاي تازه براي رويارويي اين كشور با غرب مي‌‏افزايد.
مك كلان با بيان اين كه لازم است ايران در جامعه بين المللي اعتماد سازي كند، مدعي شد: به جاي اين آنها در مسير اشتباه گام بر مي‌‏دارند. ايران كشوري است كه به تعهدات بين المللي خود عمل نمي كند.

Copyright: gooya.com 2016