پنجشنبه 24 فروردین 1385

بيش از ۲۰ دانشجوي دانشگاه شريف به كميته انضباطي احضار شدند، ادوار نيوز

ادوارنيوز: بيش از 20 دانشجوي دانشگاه صنعتي شريف به دليل وقايع روز 22 اسفند اين دانشگاه به كميته انضباطي احضار شده اند.

به گزارش خبرنگار ادوارنيوز شنيده ها حاكي از آن است در ميان احضار شدگان تعدادي از اعضاي شوراي عمومي و شوراي مركزي انجمن اسلامی و همچنين دانشجويان عادي دانشگاه حضور دارند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

همچنين شنيده شده است 2 نفر از دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف كه به صورت دوره مشترك با دانشگاه آخن آلمان در اين دانشگاه تحصيل مي كرده اند و در هنگام ثبت نام نسبت به عدم فعاليت سياسي در دانشگاه متعهد شده بودند، در آستانه اخراج قرار دارند.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بيش از ۲۰ دانشجوي دانشگاه شريف به كميته انضباطي احضار شدند، ادوار نيوز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016