یکشنبه 27 فروردین 1385

تجمع دانشجويان دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجايي و تعطيلي كلاس هاي اين دانشگاه، ادوار نيوز

ادوارنيوز: دانشجويان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي براي سومين روز متوالي در اعتراض به عدم رسيدگي مسئولان دانشگاه به خواسته هاي صنفي شان دست به تجمع زدند.

به گزارش خبرنگار ادوارنيوز دانشجويان كليه كلاسهاي دانشگاه را تعطيل كرده و ضمن تجمع در برابر ساختمان رياست دانشگاه، خواستار بركناري رييس دانشگاه و همچنين حضور وزير آموزش و پرورش در جمع خود هستند.

دانشجويان متحصن كه شب گذشته نيز در خوابگاه دانشگاه در همين زمينه دست به اعتراض زده بودند دو خواسته مشخص دارند:
اول بركناري رييس دانشگاه شهيد رجايي و دوم حذف گزينش از طريق وزارت آموزش پرورش براي استخدام دانشجويان مجيد اشرف نژاد دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه شهيد رجايي نيز در گفتگو با خبرنگار ادوارنيوز تو ضيحاتي را در زمينه خواسته هاي دانشجويان ارائه كرد.

اشرف نژاد گفت : ساعت 9:30 دقيقه ديشب رئيس دانشگاه در محل خوابگاه حضور پيدا ميكند كه دانشجويان ضمن اعتراض به حضور رئيس دانشگاه خواستار رسيدگي به خواسته هاي صنفي خود مي شوند و نا آرامي در خوابگاه تا ساعت 12 ادامه كي يابد صبح امروز بنا بر قرار قبلي دانشجويان در برابر ساختمان اداري تجمع كرده و بيانيه هاي انجمن اسلامي دانشجويان و كميته پي گيري خواسته هاي صنفي دانشجويان خوانده مي شود. اشرف نژاد با اشاره به اينكه مسئولان خواستار معرفي 5 نماينده براي مذاكره با دانشجويلن شده اند گفت جمع بندي دانشجويان اين بوده است كه نمايندگان براي مذاكره به پشت در هاي بسته نروند و از نمايندگان وزارت خانه بخواهند كه وزير آموزش و پرورش با حضور در دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي شنواي مشكلات دانشجويان باشد.

وي هم چنين اعلام كرد كه بعد از برگزاري تجمع آرام صنفي امروز كه به تعطيلي تمام كلاس هاي صبح و بعد از ظهر اين دانشگاه انجاميد هم اينك تجمع دانشجويان پايان يافته و معترضين مصمم هستند از صبح روز دوشنبه اعتراضات خود را پي گيري كنند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دبير انجمن اسلامي دانشگاه شهيد رجايي در ادامه به ذكر خواسته هاي صنفي دانشجويان پرداخت و گفت : استعفاي رئيس دانشگاه ، جلب نظر دانشجويان و هيئت علمي در انتخاب رئيس دانشگاه ، حذف گزينش اموزش و پرورش در مورد دانشجويان دبيري ، روشن شدن نوع مدرك دانشجويان مهندسي پذيرفته شده در اين دانشگاه وهمچنين بهبود كيفيت خدمات رفاهي خواسته هاي دانشجويان است .

وي در پايان با اشاره به پخش بيانيه اي در دانشگاه كه در آن اعتراضات اخير دانشجويان حركتي سياسي ، از قبل برنامه ريزي شده ودر راستاي بودجه 75 ميليون دلاري آمريكا دانسته شده است گفت : همانطور كه گفته شد ؛ تمامي خواسته هاي دانشجويان و شعار هاي آنان كاملا صنفي بوده و تجمعات نيز با آرامش برگذار شده است و اين گونه فرافكني ها تنها در جهت سوء استفاده هاي بعدي و برخورد با دانشجويان معترض است.

Copyright: gooya.com 2016