یکشنبه 27 فروردین 1385

وكيل دانشجويان دانشگاه شريف: در اظهار نامه‌‏اي خطاب به رييس دانشگاه خواستار عدم تعقيب موكلانم خواهم شد، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

وكيل پانزده دانشجوي دانشگاه شريف كه به كميته انضباطي اين دانشگاه احضار شده‌‏اند اعلام كرد كه در اظهار نامه‌‏اي از مديريت دانشگاه شريف خواسته است كه از تعقيب دانشجويان احضار شده خودداري كند.

محمدعلي دادخواه در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، با بيان اينكه موكلانش به علت اختلاف نظر با مديريت دانشگاه بر سر يك موضوع احضار شده‌‏اند، گفت: كميته انضباطي بايد مشخص كند كه بر مبناي چه مقرراتي موكلانم را احضار كرده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي افزود: امروز اختلاف نظر دانشجو و مديريت امر پذيرفته شده‌‏اي است و احضار دانشجو بر اين اساس فاقد هرگونه توجيهي است.
دادخواه احضار موكلانش به كميته انضباطي دانشگاه را با توجه به موقعيت كشور و عدم سوءنيت آنها فاقد توجيه قانوني خواند.

Copyright: gooya.com 2016