جمعه 12 خرداد 1385

تحليل هرميداس باوند از چهار هدف جديد آمريکا، ايرانيوز

* آمريکا گليم را از زير پای روسيه و چين کشيد
* آمريکايی به دنبال مشروعيت بخشی به‌اقدامات بعدی درقبال ايران است
* اظهارات رايس دراثر فشارهای بين المللی است
* بايد با موضع اعتدالی ميدان را از طرف مقابل گرفت


يک استاد روابط بين المللی دانشگاه تهران، هدف آمريکا از ارائه پيشنهاد مذاکره با ايران با پيش شرط توقف غنی سازی را مشروعيت بخشی به اقدامات هجومی و تند ايالات متحده درقبال کشورمان اعلام کرد و از دولتمردان کشورمان خواست ضمن ايستادگی بر مواضع صحيح، اعتدال را رعايت کنند.


"دکتر داوود هرميداس باوند"، استاد روابط بين المللی دانشگاه تهران و ديپلمات سابق کشورمان، در گفت و گو با خبرنگار انرژی هسته‌ای خبرگزاری ايرانيوز، بااشاره به اظهارات کاندوليزارايس و ارايه پيشنهاد جديد به ايران، اظهار داشت: ماههاست که از داخل ايالات متحده آمريکا، اشخاص با نفوذی مانند "سناتور لوگان"، رئيس کميسيون خارجی سنای آمريکا به همراه برژيسنسکی، ريچارد مورخی و مادلين آلبرايت و ...خواستار مذاکره مستقيم مقامات دولت جورج بوش با ايران درباره برنامه هسته‌ای کشورمان هستند. درهمين حال، در خارج از خواستاردر پيش گرفتن راه حل دموکراتيک و مذاکرات رو درروی دو کشور بوده و هستند.

استاد روابط بين المللی دانشگاه تهران، اظهارات خانم رايس مبنی بر تعليق غنی سازی اورانيوم را از سوی ايران به منظور پيوستن ايالات متحده آمريکا به مذاکرات را دراثر فشارهای بين المللی دانست و اين اظهارات را دارای چهار هدف و اثر ارزيابی کرد.

دکترهرميداس باوند گفت: آمريکايی‌ها در واقع با اين اقدام کاملاً هدفمند تلاش کردند که گليم را از زير پای روسيه و چين بيرون بکشند تا ديگر منتظر تغيير موضع آنها نيز نباشند. هدف دوم دولت بوش از اين اقدام تاثير گذاری نسبی بر انتخابات آتی کنگره آمريکا بود تا وجهه خدشه دار شده جمهوری خواهان بخصوص جورج بوش تعديل شود.

وی، دربيان سومين و چهارمين هدف آمريکا از اقدام اخير خاطر نشان کرد در واقع آنها با اين پيشنهاد به درخواست شخصيتهای سياسی داخلی و بين المللی پاسخ مثبت داده و اعتماد آنها را مجدداً جلب نمودند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

هرميداس باوند، مهمترين و تاثيرگذارترين هدف آمريکا از اقدام اخير رامشروعيت بخشی به اقدامات هجومی وتند ايالات متحده درصورت واکنش منفی تهران اعلام کرد و افزود: در حقيقت آنها خواستند ادعا کنند که "ما همه راههای مسالمت آميز و صلح طلبانه راارايه کرديم و حتی حاضر به گفت و گوی مستقيم شديم، اما ايران همچنان موضع راديکال خود را حفظ کرد" .

وی گفت: در اين صورت، آمريکايی ها دست خود را باز خواهند ديد تا به اقدامات تند اعم ازتحريم وتهديدنظامی بپردازند.

دکتر داوود هرميداس باوند، به جلسه گروه ۱+۵ نيز اشاره کرد و گفت‌: البته اين اقدام آمريکاهمزمان با نشست قدرتهای هسته‌ای و آلمان، تاثير نسبی بر تجمع وزيران خارجه شش کشور در وين می‌گذارد و با توجه به نوع واکنش تهران، تا حدودی نيز موضع روسيه و چين را در برابر آمريکاو اروپا ضعيف می‌کند.

استاد روابط بين المللی دانشگاه تهران درپايان به دولتمردان کشورمان توصيه کرد: ضمن ايستادگی بر مواضع درست، اعتدال را رعايت کنند. در واقع بايد با موضع اعتدالی، ميدان را از طرف مقابل بگيرند.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تحليل هرميداس باوند از چهار هدف جديد آمريکا، ايرانيوز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016