جمعه 12 خرداد 1385

دفتر سياسی جبهه مشارکت نسبت به تحولات اخير در دانشگاه ها ابراز نگرانی کرد، ايسنا

خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسی


دفتر سياسی جبهه مشارکت ايران اسلامی در جلسه چهارشنبه شب خود آخرين تحولات در دانشگاه‌های کشور را مورد بحث و بررسی قرار داد.


به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، در اين جلسه آن‌چه وجود ‌سياست‌هايی برای سياست‌زدايی از دانشگاه و ناديده گرفتن استقلال علمی دانشگاه‌ها ، بازنشسته کردن استادان پرسابقه و انتصابی شدن روسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها خوانده شد، بررسی شد و اعضای دفتر سياسی جبهه مشارکت آن‌ها را موجب وابسته کردن نهاد علم و پژوهش و از بين بردن آزادی‌های علمی و ايجاد مانع در مسير توسعه همه‌جانبه کشور دانستند و محکوم کردند.


در ادامه اين جلسه هم‌چنين با ابراز عقيده درباره آن‌چه فشار بی‌سابقه بر فعالان دانشجويی و تعطيلی انجمن‌های اسلامی در دانشگاه‌ها و دخالت برخی نهادها در انتخابات تشکل‌های دانشجويی و استفاده ازهمه ابزارها برای وادارکردن دانشجويان به سکوت خوانده شد، ضمن تاکيد برضرورت حرکت‌های مدنی و مسالمت آميز دانشجويان در پی‌گيری مطالبات قانونی خود، به‌ويژه حق برخورداری از انتخابات آزاد و تشکل‌های مستقل دانشجويی ، از مشارکت دانشجويان دانشگاه اميرکبير در انتخابات اخير اين دانشگاه تقدير و از مسوولان آموزش عالی کشور درخواست شد تا ضمن به رسميت شناختن اين انتخابات و مشارکت فعال دانشجويان ، به حل وفصل قانونی چالش‌های ايجاد شده کمک کنند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دفترسياسی جبهه مشارکت هم‌چنين آنچه را بازداشت اخير برخی از دانشجويان و برخوردهای امنيتی با مسائل پيچيده سياسی خواندند، "سياستی نادرست وتجربه‌ای شکست خورده" دانستند که می‌تواند به سرعت به ضد هدف‌های در نظر گرفته شده توسط عاملان آن منجر شود.

اين دفتر در همين رابطه از مسوولان مربوطه ‌خواست اجازه ندهند فضای امنيتی و قضايی ، محيط علمی و سياسی دانشگاه‌ها را تحت تاثير قرار دهد و موجبات سوءاستفاده دشمنان دين، ملت واستقلال و آزادی را در کشور فراهم کند.

Copyright: gooya.com 2016