یکشنبه 26 اسفند 1386   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

قوانین سخت برای رانندگان متخلف در نوروز، ایران

پليس در طرح نوروزى با پنج تخلف سرعت و سبقت غيرمجاز ، استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگى، نقص فنى خودرو و نداشتن بيمه نامه شخص ثالث بشدت برخورد مى كند.

سردار محمد رويانيان رئيس پليس راهنمايى و رانندگى كشور ديروز در يك نشست خبرى با اعلام اين خبر افزود: طرح نوروزى پليس از ۲۷ اسفند امسال تا ۱۷ فروردين سال آينده در سراسر كشور با حضور ۱۴ هزار نيروى پليس راه در قالب ۱۹۰۰ تيم گشتى فعاليت مى كنند.۳۰۰ ايستگاه سيار نيز در جاده ها مستقر مى شوند.

وى در ادامه افزود: ۳۰ تيم كنترل سلامت نيز با گشت در جاده هاى ۳۰ استان كشور وضعيت سلامت رانندگان پرخطر را بررسى مى كنند.

اين تيم ها كه از يك پزشك، يك مأمور مبارزه با موادمخدر و يك مأمور پليس راه تشكيل مى شوند به مدرن ترين تجهيزات بررسى سلامت مجهز هستند كه ابزار بررسى مصرف قرص هاى روانگردان را نيز در اختيار دارند۳۰، تيم هم با خودروهاى جديد و مجهز با حضور در جاده هاى اصلى تمامى موتوسيكلت ها را توقيف مى كنند.

رويانيان در ادامه با تأكيد بر تلاش پليس براى كاهش سرعت در سال ۸۷ افزود: از ۲۷ اسفند تردد موتوسيكلت ، وانت بارهايى كه در قسمت بار مسافر سوار كنند و اتوبوس ها و مينى بوس هاى غير استاندارد، در جاده هاى اصلى ممنوع است.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
پليس در صورت مشاهده اين گونه تخلفات با متخلفان برخورد خواهد كرد. از سوى ديگر گواهينامه يك ساله «ب يك» رانندگان نيز در صورت رانندگى با سرعت غيرمجاز باطل مى شود.

وى در بخش ديگر سخنانش از توقيف يك ماهه گواهينامه رانندگانى خبر داد كه حداقل چهار بار تخلفات حادثه ساز در پرونده شان ثبت شده باشد.

رئيس پليس راهنمايى و رانندگى كشور درباره توقيف خودروها نيز گفت: اين توقيف معمولاً از چند ساعت تا يك هفته براساس ميزان تخلف و سابقه راننده در تكرار تخلفات متغير است.

البته از مأموران هم خواسته ايم هيچ خودرويى را شب هنگام همراه خانواده توقيف نكنند.

فرمانده پليس راهنمايى و رانندگى كشور ساماندهى تمام خودروهاى مسافربر شخصى، استفاده اجبارى از تاكسيمتر و صدور گواهينامه هوشمند را از برنامه هاى مهم راهنمايى و رانندگى در سال آينده برشمرد و افزود: در طرح نوروزى امسال قرار است براى تغيير رفتار پليس با رانندگان، رانندگان از خودرو پياده نشوند. بنابراين وظيفه مأمور پليس است كه به سوى راننده برود.

Copyright: gooya.com 2016