سه شنبه 5 خرداد 1383

طالقاني رييس فدراسيون کشتي غرب آسيا شد، ايرنا

"محمد توکل" عضو هيات رييسه فدراسيون بين المللي کشتي که براى شرکت در
کنگره کنفدراسيون کشتي آسيا به ژاپن سفر کرده بود ، در بازگشت از اين
کشور اعلام کرد : دکتر کيم رييس کنفدراسيون کشتي آسيا در اين کنگره
"محمدرضا طالقاني " را رييس فدراسيون کشتي منطقه غرب آسيا ناميد.
کنگره کنفدراسيون کشتي آسيا با حضور رافي مارتينتي رييس فدراسيون
بين المللي کشتي / فيلا/ ، فوکودا نايب رييس فيلا ، دکتر محمد توکل نماينده
فيلا در مسابقه ها و عضو هيات اجرايي آسيا ، دکتر کيم رييس کنفدراسيون کشتي
آسيا ، رزيف عضو هيات رييسه فيلا و عضو هيات اجرايي آسيا و همچنين روساى
فدراسيون هاى کشتي کشورهاى آسيايي روز جمعه در شهر توکيو ژاپن برگزار شد
و دکتر محمد توکل نماينده ايران در اين کنگره دوشنبه شب به تهران بازگشت .
توکل درباره سفر خود به ژاپن گفت : در اين کنگره حاضران در مورد وضعيت
کشتي آسيا ، فعال کردن منطقه غرب آسيا و تقويم ورزشي کنفدراسيون کشتي
آسيا به بحث و تبادل نظر پرداختند. من نيز پيشنهادات رييس فدراسيون کشتي
کشورمان در زمينه فعال کردن مناطق کشتي آسيا براى برگزارى مسابقه هاى ليگ
و برپايي اردوهاى آمادگي مشترک را براى حضار قرائت کردم و يک کپي از۱۲
پيشنهاد ارسالي محمدرضا طالقاني به اين کنگره در اختيار شرکت کنندگان
قرار گرفت .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وى افزود : خوشبختانه اين پيشنهادات استقبال خوب حاضران را به همراه
داشت و در ادامه دکتر کيم رييس کنفدراسيون کشتي آسيا در غياب محمدرضا
طالقاني وى را به عنوان يکي از نايب رييسان اين کنفدراسيون معرفي کرد و
به اتفاق آراء طالقاني را رييس فدراسيون کشتي منطقه غرب آسيا ناميد.

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/8152

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'طالقاني رييس فدراسيون کشتي غرب آسيا شد، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016