دوشنبه 11 خرداد 1383

گزارش ريز بودجه‌ي ورزش در سال 83؛ كشتي 5 درصد افزايش، فوتبال 20 درصد كاهش، چوگان، بيليارد و اتومبيلراني بدون اعتبار، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس ورزشي - سازمان ورزش
بحث بودجه ريزي سازمان تربيت بدني در حوزه‌ي معاونت ورزشي بر مبناي طرح رتبه‌بندي فدراسيون‌ها در سال ‌٨٢ انجام شد كه طي بازنگري صورت گرفته، تغييراتي روي يك سري از فدراسيون‌هاي ورزشي به عمل آمد كه مي‌توان به انتقال فدراسيون هاكي از فدراسيون‌هاي گروه ‌٣ به گروه ‌٢ را جزو جدي‌ترين تغييرات انجام شده قلمداد كرد.
اين درحالي است كه در كل اعتبارات فدراسيون‌ها با ‌٣ درصد افزايش و اعتبارات ساير فعاليت‌ها با ‌٥/١ درصد رشد مواجه هستيم. بنابراين با توجه به صفر بودن بودجه‌ي سازمان تربيت بدني در سال ‌٨٣، اين معاونت با متوسط ‌٥/٢ درصد افزايش اعتبار روبرو است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مهندس مهدي قدمي معاون توسعه‌ي مديريت و منابع سازمان تربيت بدني در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به تشريح چگونگي افزايش، كاهش، عدم كاهش و يا عدم پيش‌بيني بودجه ريالي به فدراسيون‌هاي ورزشي در سال ‌٨٣ پرداخت كه شرح مفصل آن در پي مي‌آيد.

*در گروه اول، فدراسيون ورزش‌هاي همگاني ‌٢٠ درصد افزايش بودجه دارد
‌١- گروه فدراسيونهاي ويژه:
« طبق دسته بندي فدراسيون‌ها به ‌٥ گروه مجزا؛ فدراسيون‌هاي همگاني، باستاني، جانبازان و معلولين، نابينايان، ناشنوايان، نجات غريق و پزشكي ورزشي در گروه اول هستند كه به جهت ماهيت ويژه و خدماتي بودن آنها سازمان تربيت بدني ديدگاه حمايتي نسبت به آنها دارد و اعتبارات آنها معادل سال گذشته است. از اين ‌٧ فدراسيون، ‌٥ فدراسيون هيچ تغيير بودجه‌اي نسبت به سال گذشته نداشته و تنها فدراسيون ورزش‌هاي همگاني به دليل حمايت ويژه‌اي كه مهندس مهرعليزاده به توسعه‌ي ورزش‌هاي همگاني در كشور دارد با ‌٢٠ درصد افزايش اعتبار مواجه شد.
فدراسيون پزشكي ورزشي نيز در سال ‌٨٢ رقمي بالغ بر ‌١٠٠ ميليون تومان اعتبار داشته است كه به جهت شرايط درآمدزا بودن آن از محل بيمه، امسال هيچ گونه پولي بابت خدمات نمي‌گيرد و از آنجا كه كليه‌ي فعاليت‌هاي اجرايي دوپينگ در فدراسيون پزشكي ورزشي متمركز شده است، سازمان به عنوان حمايت، مبلغ ‌٨٠ ميليون تومان را به اين فدراسيون ارايه مي‌كند.
با توجه به بحث فراملي كردن ورزش‌هاي زورخانه‌اي، اعتباري مشابه سال گذشته به فدراسيون ورزشهاي باستاني تعلق مي‌گيرد.
به طور كلي اين گروه، با توجه به افزايش اعتبار از يك ميليارد و ‌٧٤٠ ميليون تومان درسال ‌٨٢ به يك ميليارد و ‌٨١٠ ميليون تومان در سال ‌٨٣؛ رشدي ‌٤ درصدي دارد.»

* ورزشهاي پايه معادل سال ‌٨٢ بودجه دريافت مي‌كنند
‌٢- گروه فدراسيونهاي ورزشهاي پايه:
«حمايت خود از فدراسيون‌هاي دووميداني، ژيمناستيك، شنا، شيرجه و واترپلو كه جز ورزش‌هاي پايه هستند، را ادامه مي‌دهيم. در كل معادل ‌٩٢٠ ميليون تومان به اين ‌٣ فدراسيون بودجه تعلق مي‌گيرد كه تنها در رشته‌ي دووميداني براي ايجاد ورزش جديد « تراتلون يا ورزش‌هاي سه گانه » ‌٢٠ ميليون تومان اعتبار اضافه تعلق مي‌گيرد.»

* فدراسيون كشتي ‌٥ درصد افزايش، فوتبال ‌٢٠ درصد كاهش
قدمي در ادامه به خبرنگار ايسنا گفت: در بررسي رشته‌هاي ورزشي كه داراي جايگاه قهرماني هستند رشته‌هاي ورزشي كشتي، فوتبال، تكواندو، كاراته، جودو، وزنه‌برداري، واليبال، بسكتبال، دوچرخه‌سواري، بوكس، هندبال و ووشو قرار مي‌گيرند كه در جذب اعتبارات رشد ‌٦/٧ درصدي را نسبت به سال ‌٨٢ نشان مي‌دهند. به طوري كه در سال ‌٨٢، رقمي بالغ بر ‌٣ ميليارد و ‌٦٢٠ ميليون تومان اعتبار داشته‌اند كه در سال ‌٨٣ اين رقم به ‌٣ ميليارد و ‌٩٠٠ ميليون تومان افزايش اعتبار رسيده است. در اين گروه با توجه به اين كه ووشو فدراسيوني تازه تاسيس است و از جايگاه قهرماني برخوردار مي‌باشد در رتبه‌ي دوازدهم اين گروه قرار گرفت و ورزش‌هاي رزمي در گروه سوم دسته‌بندي قرار دارد. در اين فدراسيون‌ها به طور معمول از رتبه‌ي آخر به اول هر پله ‌٢ درصد افزايش وجود دارد. بنابراين فدراسيوني مثل كشتي كه در رتبه‌ي يك است بايد ‌٢٤ درصد افزايش اعتبار داشته باشد اما اين فدراسيون تنها ‌٥ درصد افزايش دارد. چرا كه به دليل انعقاد تفاهم نامه‌ي حمايتي در قالب بند چ تبصره‌ي ‌٧ و به خصوص حمايت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به عنوان اسپانسر كشتي، اين رشته منابع خوبي را كسب خواهد كرد. بر اين اساس بودجه‌ي كشتي از ‌٧٥٠ ميليون تومان در سال ‌٨٢ به ‌٨٠٠ ميليون تومان در سال ‌٨٣ افزايش يافت.
در فدراسيون فوتبال از آنجا كه اين رشته به شدت درآمدزا است، ‌٢٠ درصد كاهش اعتبار دارد و از ‌٦٤٠ ميليون تومان در سال ‌٨٢، اعتبار آن به ‌٥٠٠ ميليون تومان در سال ‌٨٣ رسيده است.
در ديگر رشته‌ها به ترتيب؛ تكواندو ‌٢٠ درصد، كاراته ‌١٨ درصد، جودو ‌١٦ درصد، وزنه‌برداري ‌١٤ درصد افزايش و در رشته‌ي ورزشي واليبال به دليل مطلوب بودن پايه اعتباري‌اش افزايش اعتبار جزيي (تنها ‌٢ تا ‌٣ درصد) دارد. اما در فدراسيون بسكتبال به دليل پيش رو داشتن چند رويداد ورزشي مهم بين‌المللي در ايران، ‌٣٠ درصد افزايش اعتبار دارد. در غير اين صورت افزايش طبيعي آن به واسطه‌ي رتبه آن در گروه اول، ‌١٠ درصد است. رشته‌ها‌ي دوچرخه‌سواري ‌٨ درصد، بوكس ‌٦ درصد و هندبال ‌٤ درصد افزايش اعتبار دارند. اما در رشته‌ي تازه ايجاد شده‌ي ووشو افزايش اعتبار مطرح نيست و اين فدراسيون در سال پايه ‌٨٠ ميليون تومان اعتبار خواهد داشت.»

* هاكي با ‌١٦٧ درصد افزايش اعتبار
‌٣- فدراسيونهاي گروه دوم:
« در فدراسيون‌هاي دسته‌ي دوم كه عمدتا بايد كاهش داشته باشند، سعي شد كاهش ايجاد نشود و عمده فدراسيون‌هاي اين گروه رشد صفر درصدي گرفته‌اند. اين گروه در سال ‌٨٣ با اعتباري بالغ بر ‌١١٣٠ ميليون تومان نسبت به سال ‌٨٢ (‌١٠٨٨ ميليون تومان)، افزايش اعتبار ‌٨/٣ درصدي دارند.
به طور مشخص با توجه به پايه‌ي اعتباري ضعيف فدراسيون كوهنوردي، اين رشته ‌٦ درصد افزايش بودجه دارد. با هدف اصلاح پايه اعتباري فدراسيون شطرنج و خارج شدن هتل درآمد ورزش از حوزه‌ي مديريتش؛ بودجه‌ي آن را ‌٢٠ درصد افزايش داديم.
رتبه‌ي رشته‌ي هاكي تغيير كرد و از فدراسيون‌هاي دسته‌ي سوم به دوم آمد و با ‌١٦٧ درصد افزايش، بودجه‌ي اين فدراسيون از ‌٣٠ ميليون تومان به ‌٨٠ ميليون تومان رسيد. طبق كار كارشناسي انجام شده هاكي يك رشته‌ي تيمي است و جز ورزش‌هاي سنتي ايران به شمار مي‌رود كه انواع آن در دنيا به نام ايران ثبت است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

رشته‌ي اسكي مي‌تواند به شدت درآمدزا باشد، بنابراين با ‌٤٠ درصد كاهش اعتبار مواجه شد. از سوي ديگر براي ارايه‌ي خدمات مناسب اين رشته، يك سري حمايت‌هاي تاسيساتي از طريق شركت تجهيز براي اسكي به عمل خواهد آمد. فدراسيون‌هاي بدمينتون، پينگ پنگ، تنيس، شمشيربازي، تير و كمان، سواركاري و قايقراني هيچ گونه افزايش و كاهش اعتبار نداشته‌اند.»

* چوگان، اتومبيلراني و بولينگ و بيليارد بودجه‌اي دريافت نمي‌كنند
‌٣- فدراسيونهاي گروه سوم:
مهدي قدمي در ادامه اين گفت‌وگو به خبرنگار ايسنا گفت: « علي القاعده بايد فدراسيون‌هاي گروه سوم در سال ‌٨٣ بودجه‌اي را با هدف درآمدزايي دريافت نكنند. چرا كه گفته بوديم فدراسيون‌هاي دسته‌ي اول را با توجه به بعد قهرماني، دولت كمك كند، فدراسيون‌هاي درجه‌ي دوم را حمايت نسبي مي‌كنيم و فدراسيون‌هاي درجه‌ي سوم كه سال گذشته از آنها حمايت كرديم بايد به سوي درآمدزايي بروند و در سال جاري بودجه‌اي نگيرند. اما تنها ‌٣ فدراسيون چوگان، اتومبيلراني و بولينگ و بيليارد از اين گروه در شرايطي هستند كه بدون بودجه‌ي ريالي فعاليت خواهند كرد و سايرين هنوز نتوانسته‌اند به وضعيتي برسند كه كليه‌ي هزينه‌ها را از درآمدهايشان تامين كنند و نيازمند حمايت هستند. اين گروه با توجه به دريافت اعتبار ‌٣٣٣ ميليون توماني در سال ‌٨٢، ‌٥٥ درصد كاهش در سال ‌٨٣ دارند و جمعا ‌١٥٠ ميليون تومان اعتبار جذب مي‌كنند.
بر اين اساس فدراسيون ورزش‌هاي رزمي كه از گروه اول به گروه سوم آمده، درآمدزا است و از طرفي با مستقل شدن ووشو و اختصاص دادن بودجه‌ي مستقل به آن، بودجه‌ي فدراسيون ورزشهاي رزمي كاهش مي‌يابد كه با كسب ‌٤٠ ميليون تومان اعتبار، ‌٧٠ درصد كاهش نسبت به سال ‌٨٢ دارد.
ديگر رشته‌هاي ورزشي اين گروه يعني اسكواش، تير و كمان و بيس بال جز فدراسيون‌هايي بودند كه امسال رييس آنها انتخاب شد و معادل بودجه‌ي سال گذشته را دريافت مي‌كنند. اما از سال آينده اعتبارات آنها نيز صفر خواهد شد.»

* ‌٢٠٠ ميليون تومان ستاد ورزش‌هاي پايه، ‌١٥٠ ميليون تومان ستاد المپيك!
‌٤- ساير اعتبارات حوزه معاونت ورزشي و امور فدراسيونها:
« در اين بخش، پايگاه‌هاي ورزشي قهرماني ‌١٠ درصد رشد داشته‌اند و از ‌٧٢٥ ميليون تومان در سال ‌٨٢ به ‌٨٠٠ ميليون تومان در سال ‌٨٣ افزايش دارند. اين افزايش براي توسعه‌ و گسترش پايگاههاي قهرماني در سطح كشور است.
بودجه‌ي خريد كمك وسايل ورزشي معادل سال ‌٨٢ است و ميزان اعتبار اين معاونت براي اجاره‌ي اماكن ورزشي كه در اختيار فدراسيون‌ها قرار مي‌دهد بدون افزايش است، ستاد برگزاري مسابقات دهه‌ي فجر معادل ‌١٠ درصد افزايش بودجه دارد، كميته‌ي ورزش‌هاي پايه نيز معادل سال گذشته ‌٢٠٠ ميليون تومان اعتبار دريافت مي‌كند و ستاد مسابقات آتن و دوحه با ‌٥٠ درصد كاهش، اعتبار آن از ‌٣٠٠ ميليون تومان به ‌١٥٠ ميليون تومان تنزل يافت. چرا كه در سال ‌٨٢ بحث فعاليت‌هاي آماده‌سازي تيم‌ها براي المپيك را داشتيم و از اين به بعد به طور مشخص ستاد آتن و دوحه بايد براي المپيك آسيايي دوحه اعتباراتش را صرف كند. بودجه‌ي كمك به باشگاه‌ها نيز معادل سال ‌٨٢، ‌٧٠٠ ميليون تومان است.»

*سازمان تربيت بدني ‌١٢ ميليون دلار اعتبار ارزي دارد
معاون توسعه‌ي مديريت و منابع سازمان تربيت بدني همچنين به ايسنا گفت: « سازمان تربيت بدني تا سال گذشته سهميه‌ي ارزي از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي‌ مي‌گرفت كه اين سهميه از امسال به اعتبار ارزي تبديل شده است. در سهميه‌ي ارزي ميزان اعتبار مشخص نيست و تقريبا ماه ‌٦ و ‌٧ به سازمان تعلق مي‌گرفت. اما در صورت تخصيص كامل اعتبار ارزي به طور مشخص مي‌دانيم كه درسال ‌٨٣، ‌١٢ ميليون دلار دريافت مي‌كنيم و برنامه‌هاي خود را بر اين اساس مي‌بنديم. البته اين امر منوط به تخصيص كامل اعتبارات تا پايان سال است. اين در حالي است كه در سال گذشته ‌٣ ميليون دلار از اعتبارات ارزي سازمان تخصيص پذيرفته نشد كه اميدواريم فعاليتها و خريدهاي ارزي باقيمانده از سال گذشته را در اولويت در قالب همين ‌١٢ ميليون دلار در سال جاري اقدام مي‌كنيم.»
اعزام‌هاي سال ‌٨٣ به اعتباري بالغ به ‌٥ ميليون دلار نياز دارد و بقيه اعتبارات ارزي صرف خريد لوازم و تجهيزات براي ستاد سازمان، فدراسيونهاي ورزشي ، مراكز آموزشي، پايگاه‌هاي قهرماني و ساير نيازهاي سازمان مي‌شود.

* استقلال و پيروزي هر كدام ‌١٠٠ ميليون تومان در سال ‌٨٣ دريافت كرده‌اند
«تيم‌هاي استقلال و پيروزي با تشخيص مهندس مهرعليزاده از ابتداي سال تاكنون هر كدام ‌١٠٠ ميليون تومان از سازمان تربيت بدني كمك دريافت كرده‌اند. اما اين دو باشگاه خودشان در بحث منابع اعتباري به فعاليت مي‌پردازند و بودجه‌ي مشخصي براي آنها تعريف نمي‌شود ولي همانند سال ‌٨٢ در سال ‌٨٣ نيز از آنها حمايت به عمل خواهد آمد.»

* سخن آخر: درآمدزايي در ورزش مثبت بود!
قدمي در پايان به خبرنگار ايسنا گفت: « فدراسيون‌هايي كه اعتبار از آنها قطع شد، ارزيابي ما اين بود كه بدون نياز به بودجه‌ي دولت مي‌توانند به كار خود ادامه دهند، پس عملكرد آنها مثبت بود. اين در حالي است كه فرهنگ درآمدزايي بايد در ميان همه‌ي رشته‌ها ايجاد شود و آنها با پختگي بيشتر اين احساس نياز را در خود بيشتر كنند.طي بررسي‌هاي انجام شده در طول سال ‌٨٢ نسبت به اجراي طرح رتبه‌بندي فدراسيون‌ها تنها تغيير ما فدراسيون هاكي بود كه نشان مي‌دهد اين طرح، سمت و سوي درستي داشته است.»

در همين زمينه:

Copyright: gooya.com 2016