شنبه 30 خرداد 1383

تايگر وودز، ورزشکار برتر گلف آمريکا، پر درآمدترين ورزشکار سال جهان معرفي شد، ايرنا

تهران ، خبرگزارى جمهورى اسلامي ۳۰ / ۰۳ / ۸۳
تايگر وودز" ورزشکار برتر گلف آمريکا، در دوره زماني ژوئن سال۲۰۰۳
تا ژوئن ۲۰۰۴ با۳ / ۸۰ ميليون دلار، پردرامدترين ورزشکار يک سال گذشته
جهان بوده است .
نشريه معتبر "فوربس " امريکا که همه ماهه فهرست ثروتمندترين افراد
جهان را در مقولات مختلف اجتماعي منتشر مي کند ، تايگر وودز را ثروتمندترين
ورزشکار يک سال گذشته معرفي کرده است .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در فهرست فوربس ، بعداز وودز،مايکل شوماخر الماني و قهرمان اتومبيلراني
فرمول يک جهان با۸۰ ميليون دلار درامد، دومين ورزشکار پردرامد سال معرفي
شده است .بعد از او "پيتون مانينگ " بازيکن فوتبال امريکائي از باشگاه
ايندياناپوليس کالتز با۴۲ ميليون دلار در رده سوم ورزشکاران ثروتمند جهان
قرار مي گيرند.
مايکل جوردن ستاره دوران گذشته بسکتبال حرفه اى امريکا "ان .ب.آ" با
وجودى که بازنشسته است ، با۳۵ ميليون دلار در رده چهارم ورزشکاران
پردرامد سال گذشته و شکيل اونيل ديگر بازيکن مشهور ان .ب.آ عضو باشگاه لوس
انجلس ليکرز با۹ / ۳۱ ميليون دلار پنجمين ورزشکار ثروتمند سال لقب گرفته
است .

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/9115

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تايگر وودز، ورزشکار برتر گلف آمريکا، پر درآمدترين ورزشکار سال جهان معرفي شد، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016