دوشنبه 8 تير 1383

درخواست عرفات براي آتش بس در ايام المپيک آتن، شرق

محمود فاضلى:به گزارش خبرگزارى فلسطينى «وفا» ياسر عرفات رئيس تشكيلات خودگردان فلسطينى در آئين روشن كردن مشعل المپيك ۲۰۰۴ آتن در شهر رام الله فلسطين در ديدار با ديپلمات هاى خارجى و كنسول هاى كشور هاى خارجى نزد اين تشكيلات اعلام كرد: «در طول بازى هاى المپيك آتن كه در تابستان سال جارى در يونان برگزار مى شود من پايبندى خود را به آتش بس در طول بازى هاى المپيك اعلام مى كنم.» به گزارش خبرگزارى فرانسه در پى اظهارات عرفات در خصوص آتش بس موقت در طول بازى هاى المپيك «گيدون مير» معاون وزير امور خارجه رژيم صهيونيستى نيز اعلام داشت «نمى توانيم چنين اظهاراتى را جدى بگيريم در حالى كه عرفات دست به اقدامات تروريستى مى زند و در نظر ما وى خارج از بازى است.» وى عرفات را متهم كرد كه در جريان بازى هاى المپيك ۱۹۷۲ مونيخ دستور گروگانگيرى را صادر كرده بود كه به مرگ ۱۱ ورزشكار صهيونيست توسط گروه سپتامبر سياه انجاميد.

اظهارات عرفات در برقرارى آتش بس با رژيم صهيونيستى در جريان المپيك با واكنش برخى مقام هاى فلسطينى روبه رو شد. احمد غنيم از مسئولان جنبش ملى آزاديبخش فلسطينى فتح در حمايت از موضع عرفات اعلام داشت: «حكومت خودگردان از هر فرصتى براى برقرارى صلح استفاده مى كند اما شخص شارون نخست وزير رژيم اسرائيل مانعى اساسى بر سر راه صلح است.» اما «نافذ عزام» از مسئولان جنبش جهاد اسلامى فلسطين نيز تأكيد كرد «فلسطينى ها طرح هاى بسيارى پيشنهاد كرده اند كه اسرائيل همه اين طرح ها را به شكست كشانده است.

مقاومت واكنش طبيعى و حق مشروع مردم فلسطين به اشغالگرى است.» اين موضع عرفات در حالى است كه يونان در سال هاى اخير ضمن ارائه طرح صلح در طول بازى هاى المپيك اقدامات زيادى را در اين زمينه انجام داده است. به ادعاى يونان آتش بس المپيك، قديمى ترين پيمان صلحى است كه از سال ۷۷۶ قبل از ميلاد وجود داشته است. در يونان باستان يك هفته پيش از آغاز بازى هاى المپيك و يك هفته بعد از پايان آن هرگونه درگيرى متوقف مى شد تا ورزشكاران، هنرمندان و تماشاچيان بتوانند به شهر «المپيا» رفته و اسلحه هاى خود را بر زمين گذاشته و در اين بازى ها شركت كرده و سپس با امنيت كامل به ميهن خود بازگردند.

ايده فوق ابتدا در سال ۱۹۹۲ و در المپيك بارسلون اسپانيا توسط سامارانش رياست وقت كميته بين المللى مطرح و از همه كشور ها و سازمان هاى بين المللى براى حمايت از اين موضوع دعوت به عمل آمد. در سال ۱۹۹۳ مجمع عمومى سازمان ملل نيز قطعنامه اى تحت عنوان «ساختن دنيايى بهتر و صلح آميز از طريق المپيك و ورزش» به تصويب رساند. همچنين در سال ۲۰۰۰ با همكارى دولت يونان و كميته المپيك اين كشور سازمان بين المللى و غير انتفاعى «حسن نيت المپيك» به نام The International Olympic Truth Center در آتن آغاز به كار كرد.

هدف اصلى اين مركز برقرارى جنبشى مانند يونان باستان و توسعه يك آتش بس بين المللى در طول بازى هاى المپيك و تلاش جهت برقرارى صلح در فاصله چهار سال تا بازى هاى بعدى بود. مجمع عمومى سازمان ملل متحد نيز روز دوشنبه ۱۲ آبان ۱۳۸۲ با تصويب قطعنامه اى خواستار صلح جهانى در طول بيست و هشتمين دوره مسابقات المپيك ۲۰۰۴ آتن شد. قطعنامه پيشنهادى يونان كه در آن به برقرارى صلح و آتش بس جهانى براى مدت زمانى كه مسابقات المپيك آتن (۱۳ الى ۲۹ آگوست ۲۰۰۴ ميلادى مطابق با ۲۳ مرداد الى ۸ شهريور ۱۳۸۳) اشاره شده است، با اكثريت آراى اعضاى سازمان ملل به تصويب رسيد. در قطعنامه جديد سازمان ملل از سران كشور هاى جهان خواسته شده است تا در مدت ۱۶ روز برگزارى بازى هاى المپيك يك بار ديگر به جنبش صلح المپيك سر تعظيم فرود آورند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

۱۹۰كشور عضو اين سازمان قطعنامه فوق را امضا كرده كه ركوردى جديد از نظر تعداد امضاكنندگان يك قطعنامه به شمار مى رود. در قطعنامه مجمع عمومى سازمان ملل «گسترش صلح، گفت وگو و وفاق در مناطق بحران زده جهان در طول مسابقات المپيك و بعد از آن» مورد تأكيد قرار گرفته است. ژاك روك دبير كل دبير كل كميته بين المللى المپيك نيز در سخنان خود در سازمان ملل در اين زمينه اظهار داشت: «دو واژه «صلح» و «جنگ» در طول تاريخ حيات بشرى براى اثبات ارزش هاى انسان ها همواره با يكديگر در تقابل و تضاد بودند. مردم براى رسيدن به صلح ناگزير به جنگيدن شدند اما آئين ها و رسوم مكتوب صلح طلبانه و ضد جنگ در يونان باستان به ۹ قرن پيش از ميلاد مسيح باز مى گردد.

طبق اين قرارداد در دوران صلح ورزشكاران و همراهان با بالاترين ميزان امنيت موجود به نقاط مختلف كشور سفر نموده و يا در بازى هاى المپيك شركت مى كردند.» كوفى عنان همچنين چندى قبل از استقبال از مشعل المپيك كه براى اولين بار در مقابل مقر سازمان ملل حضور يافته بود يك بار ديگر خواستار رعايت آتش بس كشور هاى درگير جنگ در طول برگزارى المپيك آتن شد. وى با اشاره به رنج هاى ناشى از نبرد مسلحانه تأكيد كرد: «چند سال اخير سال هاى مشكل آفرينى براى مردم جهان بوده است و رعايت آتش بس راهى است كه در رسيدن به اين آرمان ها، بشر را كمك خواهد كرد. اين سنت باستانى يونان را مجمع عمومى سازمان ملل به عنوان درخواست از همه دولت هاى عضو براى توقف نبرد در روز هايى كه قهرمانان جهان با هم پيكار مى كنند دوباره زنده كرده است.»

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/9455

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'درخواست عرفات براي آتش بس در ايام المپيک آتن، شرق' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016