يكشنبه 14 تير 1383

يک مدال طلا و يک برنز براى تيم جودو مازندران در ترکيه، ايرنا

تيم جودو مازندران که به نمايندگي از کشورمان در مسابقات بين المللي
جام بسفر مازندران شرکت کرده است ، در اولين روز اين رقابتهاصاحب يک مدال
طلا و يک مدال نقره شد.
به گزارش فدراسيون جودو، سعيد خسروى نژاد در وزن آزاد و ذکريا مرادى
در وزن منهاى۷۲ کيلوگرم نفرات مدالآور تيم مازندران ازاين مسابقات بودند.
خسروى نژاد دردور اول اين مسابقات با قرعه استراحت روبرو شد و در دور
دوم در کمتر از۵ ثانيه حريف قطرى را ضربه فني کرد.وى سپس حريفي از ترکيه
را درمدت يک دقيقه از پيش رو برداشت و درديدار نهايي نيز حريفي از هاييتي
را مغلوب کرد وصاحب مدال طلا شد.
مرادى نيز در اين مسابقات در دور اول و دوم با پيروزى بر حريفاني از
قطر وترکيه راهي دور سوم شد و در اين دور مقابل نماينده گرجستان با اخطار
بازنده شد و در دور چهارم باغلبه بر نماينده ترکيه به مدال برنز رسيد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ابراهيم مرتضي پور در وزن منهاى۶۰ و محمود افضلي در وزن منهاى۶۶
کيلوگرم با شکست برابر حريفان خود از دور اين رقابتها کنار رفتند.
اين مسابقات امروز در وزن هاى منهاى۸۱ ،۹۰ ،۱۰۰ و بالاى۱۰۰ کيلوگرم
ادامه مييابد.

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/9683

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'يک مدال طلا و يک برنز براى تيم جودو مازندران در ترکيه، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016