يكشنبه 21 تير 1383

تظاهرات خياباني در آتن عليه حضور نظاميان امريکائي و ناتو در بازي هاى المپيک، ايرنا

تهران ، خبرگزارى جمهورى اسلامي ۲۱ / ۰۴ / ۸۳
در اعتراض به حضور ناتو و نيروهاى نظامي چندمليتي به سرکردگي امريکا در
بازيهاى المپيک آتن ، روز شنبه قريب به ۸۰۰ تن از اعضاى گروه هاى کمونيستي
يونان در خيابانهاى آتن دست به تظاهرات زدند.
به گزارش خبرگزارى فرانسه از آتن و به نقل از خبرگزارى آنا يونان ،
تظاهر کنندگان شعارهاى ضد امريکايي سر مي دادند و در پارچه نوشته هائي
که با خود حمل مي کردند، خواستار خروج نيروهاى ناتو و نظاميان امريکا و
ساير کشورها از اتن شدند.
تظاهر کنندگان در حوالي سالن تئاتر هرود آتيکوس در مرکز شهر ، يک
تابلوى يادبود کارگران کشته شده در حوادث به وقوع پيوسته حين عمليات
ساختماني پروژه هاى عمراني بازيها بنا کردند ضمن انکه يک دقيقه سکوت به
احترام اين کشته شدگان به اجرا گذاشته شد.
تابه حال۱۹ کارگر که اغلب هم خارجي بودند، حين عمليات ساختماني
بازيهاى المپيک اتن جان خود را از دست داده اند.
۱۲ تن از نمايندگان پارلمان يونان کمونيست هستند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دولت يونان يک ميليارد يورو به برنامه امنيتي بازيهاى المپيک اختصاص
داده و کار اجراى ان را هم به يک پيمانکار امريکائي با نام اختصارى
"سايک " واگذار کرده است . علاوه بر اين برنامه گسترده که با همکارى تعداد
زيادى از کشورهاى جهان صورت مي گيرد، ناتو هم در اين برنامه مشارکت دارد
و امريکا همچنان دولت يونان را تحت فشار قرار مي هد که به ناتو نقش
بيشترى در اين برنامه دهد و نيروهاى بيشترى از اين سازمان در بازيهاى
المپيک در يونان حضور پيدا کنند .

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/9940

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تظاهرات خياباني در آتن عليه حضور نظاميان امريکائي و ناتو در بازي هاى المپيک، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016