شنبه 27 تير 1383

بابي فيشر، قهرمان سابق شطرنج بازداشت شد، ايرنا

توکيو، خبرگزارى جمهورى اسلامي ۲۷ / ۰۴ / ۸۳
بابي فيشر قهرمان اسبق شطرنج جهان که هم اينک به دليل نقض قانون تحريم
آمريکا عليه يوگسلاوى سابق تحت پيگيرد قانوني اين کشور قرار دارد، در ژاپن
در بازداشت بسر ميبرد.
رسانه هاى جمعي ژاپن روز شنبه به نقل از مقام هاى مهاجرت اين کشور گزارش
دادند که بابي فيشر، هم اينک تحت بازجويي قرار دارد.
بابي فيشر در سال۱۹۹۲ ميلادى باناديده گرفتن قانون تحريم آمريکا عليه
يوگسلاوى سابق ، براى رقابت با بوريس اسپاسکي شطرنج باز مشهور روسيه به اين
کشور مسافرت کرد.
بابي فيشراگر چه اين بازى را برد و۳ ميليون دلار جايزه گرفت اما بعد
از آن به دليل نقض قانون تحريم آمريکا عليه يوگسلاوى سابق ، تحت پيگيرد
قانوني اين کشور قرار گرفت .
يک مقام دفتر مهاجرت فرودگاه ناريتا در اين باره عنوان کرده است که
بابي فيشر ممکن است بزودى به کشور آمريکا و يا يک کشورديگر فرستاده شود.
براساس گزارش رسانه هاى جمعي ژاپن ، مقامات مهاجرت فرودگاه ناريتا
گفته اند که بابي فيشر۶۱ ساله در روز پنجشنبه گذشته وارد ژاپن شده است .
ژاپن و آمريکا داراى پيمان استرداد مجرمين هستند و ژاپن بر اساس اين
پيمان ، ممکن است بابي فيشر را به دولت آمريکا مسترد کند.


تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

به گزارش رسانه هاى ژاپني بابي فيشر به منظور جلوگيرى از بازداشتش توسط
مقامات آمريکايي، همواره ميان کشورهاى مختلف از جمله فيليپين ، ژاپن ،
مجارستان در حال مسافرت بوده است .
براساس اين گزارش ، وى قبل از دستگيرى در فرودگاه ناريتا، قصد داشته
است که به کشور فيليپين برود.

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/10093

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بابي فيشر، قهرمان سابق شطرنج بازداشت شد، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016