دوشنبه 29 تير 1383

ايران نخستين مدال طلاى پرتاب ديسک جوانان جهان را به دست آورد، ايرنا

رم ، خبرگزارى جمهورى اسلامي ۲۹ / ۰۴ / ۸۳
" احسان حدادى " پرتابگر ديسک تيم دووميداني جوانان ايران نخستين مدال
طلاى ايران در رقابتهاى جوانان جهان را به دست آورد.
در اين دوره از مسابقات که در شهر گروستو - ايتاليا جريان دارد ،
"حدادى" دارنده مدال طلا رقابتهاى دووميداني جوانان آسيا با ثبت حدنصاب
۶۲ متر و۱۴ سانتيمتر در اين ماده بر سکوى نخست ايستاد.
" اولگ پيروگ " از روسيه با۶۰ متر و۲۸ سانتيمتر و " لوکا ريوويچ "
از صربستان و مونته نگرو با۵۹ متر و۸۲ سانتيمتر به ترتيب در مکان هاى دوم
و سوم قرار گرفتند.
پرتاب حدادى در مرحله نهايي اين مسابقات به شرح زير است :
پرتاب اول : ۵۷ متر و۱۲ سانتي متر
پرتاب دوم : ۵۹ متر و۱۷ سانتي متر
پرتاب سوم : ۶۰ متر و يک سانتي متر
پرتاب چهارم : ۶۴ متر و۱۴ سانتي متر
پرتاب پنجم : ۶۰ متر و۹۸ سانتي متر
پرتاب ششم : --

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در مرحله پاياني اين رقابتها پرتابگران کشورهاى مجارستان ، ايتاليا،
روسيه ، عربستان ، آلمان ، استراليا، استوني، اوکراين ۲ ( نماينده )، صربستان
و مونته نگرو و ايران حضور داشتند.
پيش از انجام رقابت هاى مرحله نهايي ، "حدادى" با حدنصاب۶۱ متر و۱۵
سانتيمتر بهترين حدنصاب مرحله مقدماتي را به دست آورده بود.

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/10169

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ايران نخستين مدال طلاى پرتاب ديسک جوانان جهان را به دست آورد، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016