سه شنبه 6 مرداد 1383

مسابقات بسکتبال قهرماني مردان غرب آسيا: پيروزى تيم ملي بسکتبال ايران بر تيم ملي سوريه، ايرنا

تهران ، خبرگزارى جمهورى اسلامي ۰۵ / ۰۵ / ۸۳
تيم ملي بسکتبال ايران عصر روز دوشنبه در ديدارآغازين مسابقات بسکتبال
مردان غرب اسيا و انتخابي ملتهاى آسيا،دربرابر تيم ملي سوريه به برترى
رسيد.
اين ديدار که به قضاوت ياسرالقضايي به عنوان سر داور و جمال السويدى
از قطر به عنوان داور در سالن بسکتبال مجموعه ورزشي آزادى تهران برگزار
شد، در نهايت به پيروزى۸۲ بر۶۹ ايران انجاميد.
ملي پوشان کشورمان ۱۰ دقيقه اول اين بازى را۲۲ ب۱۸ر و۱۰ دقيقه دوم
را۴۷ بر۴۱ و دقيقه سوم را۶۸ ب۵۴ر به نفع خود به پايان رساندند تا عزم
جدى خود را براى کسب قهرماني اين دوره و راهيابي به مسابقات اسيايي نشان
دهند.
ولاديميربوسنياک سرمربي صربستاني تيم ملي بسکتبالايران براى اين ديدار
ابتدا ايمان زندى ، پوريا تاجيک ، محمد شاهسوند، سامان ويسي و صمد نيکخواه
بهرامي را به ميدان فرستاد اما در ادامه از کرم احمديان ،حامد حدادى، جواد
داورى، عليرضا هنردوست و امير اميني نيز استفاده کرد.
" ازمي شريف " سرمربي تيم ملي سوريه نيز که به گفته خودش حدود يک هفته
است سرمربيگرى اين تيم را قبول کرده است ،در ابتداى بازى محمد ابوسدا، ميشل
مدنگي، ردوان صعب اله ، ياکوب ويسام و شريف شريف را به ميدان فرستاد.
اين بازى بافشار زياد سورىها و گلزني انها اغاز شد، انان که به خوبي
متوجه استرس بازيکنان ايراني شده بودند، با شوت هاى بسيار دقيق خود که
توسط ويسام ياکوب پرتاب ميشد،ازايران پيش افتادند درحاليکه تيم ملي ايران
در سه دقيقه اول بازى نتوانست امتيازى کسب کند.
اما پرتابهاى بسيار خوب ايمان زندى که يکي از بهترين بازيکنان ايران
در اين روز بود، باعث شد تا فاصله امتيازات در ادامه مسابقه کم شود و با
ورود حامد حدادى بازيکن ۲ متر و۱۷ سانتيمترى کشورمان وزنه بصورت کامل به
نفع ايران سنگيني کرد و تيم کشورمان با خيالي اسوده در پايان وقت اول به
استراحت کوتاه پرداخت .
د۱۰ردقيقه دوم بوسنياک هنردوست ،احمديان ، زندى و داورى را به ميدان
فرستاد تا توان بازى خواني خود و بازيکنان ايران را به نمايش بگذارد که
اين بازيکنان نيز دراين وقت بسيار خوب بازى کردند و اجازه ندادند که سورى
ها ميدان دارى کنند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در اين بازى اگرچه تيم ملي سوريه به رغم نام بزرگش در بسکتبال اسيا
نتوانست در حد هميشگي و قوى ظاهر شود و تيم ملي ايران را در فشار بگذارد،
اما مليپوشان انسجام نسبتا خوبي داشتند وبالاخص در پرتابها که از ضعف هاى
قديمي بسکتبال ايران است ، بسيار موفق عمل کردند.
تيم ملي کشورمان درادامه اين مسابقات فردا سه شنبه استراحت خواهد داشت
و روز چهارشنبه با تيم ملي اردن بازى خواهد کرد.
مسابقات بسکتبال قهرماني مردان غرب اسيا از روز دوشنبه با شرکت تيم
هاى ملي ايران ، لبنان ، اردن ، سوريه و عراق در تهران اغاز شده است .

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/10447

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مسابقات بسکتبال قهرماني مردان غرب آسيا: پيروزى تيم ملي بسکتبال ايران بر تيم ملي سوريه، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016