دوشنبه 19 مرداد 1383

تساوى دو استاد بزرگ شطرنج ايران، ايرنا

تهران ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۱۹ / ۰۵ / ۸۳
در حساس ترين ديدار از دور ششم مسابقات شطرنج قهرمانى بزرگسالان ايران
و انتخابى تيم ملى "احسان قائم مقامى و مرتضى محجوب"، دو استاد بزرگ
و بين المللى کشورمان به تساوى دست يافتند.
به گزارش روز دوشنبه روابط عمومى فدراسيون شطرنج ، قائم مقامى و محجوب که
درحال حاضر در رده هاى دوم و پنجم جدول مسابقات که در تهران جريان دارد ،
قرار دارند در اين دور به مساوى با يکديگر رضايت دادند تا چشم به ساير
ديدارهايشان داشته باشند.
درديگر ديدارهاى دور ششم "شجاعت قانع " صدرنشين رقابتها بر"محمدرضاآذين "
پيروز شدتا همچنان با۵ / ۵ امتياز به پيشتازيش ادامه دهد و"پويان دوستکام "
هم از سد "هوتن اتحادى" گذشت .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

بعد از قانع ، قائم مقامى، الشن مرادى و اتحادى با۵ / ۴ امتياز دوم تا
چهارم هستند و محجوب وآذين ، هم با۴ امتياز در رده پنجم و ششم قرار
دارند.
در دور هفتم اين رقابتها قانع به مصاف مرادى خواهد رفت وقائم مقامى با
اتحادى ديدار مىکند.

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/10784

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تساوى دو استاد بزرگ شطرنج ايران، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016