سه شنبه 20 مرداد 1383

لس آنجلس تايمز: تيم ۵۳۱ نفرى المپيک آمريکا در ميان بزرگ ترين رسوايى در تاريخ المپيک، وارد آتن مىشود، ايرنا

نيويورک ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۱۹ / ۰۵ / ۸۳
روزنامه "لس آنجلس تايمز" به نقل از کارشناسان ، مقامها و قهرمانان نوشت :
در حالى تيم کامل۵۳۱ نفرى آمريکا به آتن وارد مىشود که بزرگترين رسوايى
استفاده از مواد نيروزا در تاريخ المپيک آمريکا سايه ابر سوءظن بر روى آن
افکنده است .
لس آنجلس تايمز روز دوشنبه در گزارشى افزود : از اول ژانويه گذشته ۱۱ (
دى ) بيش از۲۰ قهرمان دووميدانى به دليل استفاده از مواد نيروزا از شرکت
در مسابقات محروم شده اند.
کارشناسان مىگويند، در حالى که مسابقات المپيک نزديکتر مىشود يکپارچگى
و اعتبار کلى تيم المپيک آمريکا از جمله موضوعات هستند.
"ديک پاوند" عضو با سابقه کميته بين المللى المپيک و رئيس آژانس جهانى
ضد استفاده از مواد نيروزا - مستقر در مونترال - مىگويد : تيم دو و ميدانى
آمريکا از کنترل خارجند."
اين روزنامه نوشت : چهار دونده از جمله تيم مونتگمرى رکورددار دو۱۰۰
متر جهان براى هميشه از شرکت در مسابقات محرومند.
خانم "ماريون جونز" برنده پنج مدال در مسابقات المپيک سيدنى که سه مدال
آن را طلاست ، احتمالا معروفترين ستاره دو و ميدانى آمريکاست که تحت موشکافى
قرار دارد و وى به طور دائم استفاده از مواد نيروزا را تکذيب کرده است .
براساس گزارشى که اخيرا در روزنامه "سانفرانسيسکو کرونيکل" منتشر شد،
"سى ج هانتر" همسر سابق وى به بازجويان فدرال گفته است که وى قبل و بعد
از مسابقات المپيک سيدنى از مواد نيروزا استفاده کرده است ، در حالى که
وکلاى جونز مىگويند هانتر دروغ مىگويد.
خانم "تورى ادواردز" اميد مدال در رشته دو سرعت ۱۰۰ متر و۲۰۰ متر ماه
گذشته تصديق کرد که به طور غير عمدى از مواد نيرو زا استفاده کرده است .
روز پنجشنبه گذشته فدراسيون بين المللى دو و ميدانى آمريکا يک تحريم دو
ساله را عليه وى اعمال کرد و هرگونه تقاضاى فرجام دراين زمينه را رد کرد.
آژانس ضد استفاده از مواد نيروزاى آمريکا روز دوشنبه اعلام کرد که به
مدت دو سال "کالوين هريسون " را به دليل استفاده از مواد نيروزا از شرکت
در رقابتها محروم کرده است .
ازآن گذشته کميته بين المللى المپيک در يک اقدام کم سابقه ، درحال بررسى
اين مساله است که تيم دو و ميدانى آمريکا در رشته دو امدادى۱۶۰۰ متر را
به دليل مثبت بودن آزمايشها در زمينه استفاده "جروم يانگ " از مواد نيروزا
از مدال طلاى مسابقات المپيک سيدنى محروم نمايد.


تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

لس آنجلس تايمز همچنين به نقل از "استفن اندلگيدر" يک محقق مىافزايد :
شکوه تيم المپيک آمريکا تحت الشعاع سايه ابرهاى تاريک قرار گرفته است .
"بيل رو" رئيس تيم دو و ميدانى آمريکا مىگويد : در سراسر جهان اين نگرش
وجود دارد که آمريکاييها پول دارند و پول به مفهوم قدرت به دست آوردن
داروهاى نيروزاست و اين ديدگاهى است که ازمدتها وجود داشته است ، اين باور
که ما مسايل را پنهان مىکنيم .
اين روزنامه نوشت : کميته بين المللى المپيک در نظر دارد سه هزار آزمايش
در آتن انجام دهد که اين رقم در مقايسه با المپيک سيدنى۲۵ درصد افزايش
نشان مىدهد.
"پيتر اوبروت " رئيس کميته المپيک آمريکا نيز مىگويد : افرادى که از
مواد نيروزا استفاده مىکنند به خود و مهمتر از آن به هم تيمىها و به کشور
خيانت مىکنند.
آنها ابرى بدبينى را بر روى بيش از۵۰۰ نفر از هم تيمىهاى خود که کار
درستى را انجام مىدهند مىافکنند و آنان نماينده نادرست ارزشهاى کشور خود
هستند.
لس آنجلس تايمز نوشت : به هر حال معدودى معتقدند که استفاده از مواد
نيروزا مىتواند حذف شود.
"دون کاتلين " رئيس آزمايشگاه ضد مواد نيروزا مىگويد : صدها هزار قرص
استروئيد در دهه هاى۱۹۶۰ و۱۹۷۰ توليد شده است که مىتواند به مواد نيروزا
تبديل شود.

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/10810

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'لس آنجلس تايمز: تيم ۵۳۱ نفرى المپيک آمريکا در ميان بزرگ ترين رسوايى در تاريخ المپيک، وارد آتن مىشود، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016