جمعه 23 مرداد 1383

مسابقات تنها زن ايرانى در المپيک از فردا آغاز مىشود، ايرنا

آتن ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۲۳ / ۰۵ / ۸۳
پيکارهاى "نسيم حسن پور" تنها نماينده ورزش بانوان ايران در بازيهاى
المپيک ۲۰۰۴ آتن از فردا آغاز مىشود.
به گزارش خبرنگار ايرنا، حسن پور که ورزشکار رشته تيراندازى باکلت بادى
است همراه با ورزشکارانى از کشورهاى آلمان ، استراليا، کره جنوبى، ژاپن ،
چين ، فرانسه و يونان مسابقات خود را برگزار خواهد کرد.


تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دررقابت هاى کلت بادى بيست وهشتمين دوره بازيهاى المپيک ۲۰۰۴ آتن ،۴۰ زن
ورزشکار به رقابت مىپردازند.
نسيم حسن پور ورزشکار۱۹ ساله ايرانى است که مجوز ورود خود را با استفاد
از کارت سفيد کميته بين المللى المپيک کسب نموده است .

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/10893

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مسابقات تنها زن ايرانى در المپيک از فردا آغاز مىشود، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016