دوشنبه 26 مرداد 1383

بابى فيشر قهرمان پيشين شطرنج جهان تابعيت آمريکايى خود را لغو مىکند، ايرنا

توکيو، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۲۶ / ۰۵ / ۸۳
" بابى فيشر"۶۱ ساله و قهرمان سابق شطرنج جهان ، که هم اينک در بازداشت
اداره مهاجرت ژاپن بسر مىبرد، روز دوشنبه از مقامات آمريکايى درخواست کرد
که با لغو تابعيت آمريکايىاش موافقت کنند.
خبرگزارى کيودو به نقل از ماساکو سوزوکى وکيل ژاپنى بابى فيشر گزارش داد
که فيشر درخواستى را در اين خصوص براى کالين پاول وزير امور خارجه آمريکا
و براى سفارت اين کشور در ژاپن ارسال کرده است .
براساس اين گزارش در نامه فيشر ازسفارت آمريکا تفاضا شده است که با توجه
به عدم اجازه مقامات اداره مهاجرت ژاپن به وى براى رفتن به اين سفارتخانه ،
ترتيب ملاقاتش بايک مقام کنسولى آمريکا در روند لغو تابعيت اش داده شود.
در همين حال گفته مىشود که بابى فيشر قرار است با ميوکو واتايى رييس
اتحاديه شطرنج ژاپن ازدواج کند.
به گزارش کيودو ، وکيل بابى فيشر نتوانست تاييدکند که آيا فيشر و واتايى
درخواست ازدواج شان را روز دوشنبه تسليم مقامات مربوطه کرده اند يا نه ؟.
براساس اين گزارش ، بابى فيشر که از اواخر تيرماه گذشته ، به اتهام نقض
قانون مهاجرت ، در معرض اخراج به آمريکاست ، بدنبال کسب پناهندگى در ژاپن
مىباشد.
وى در زمان دستگيرىاش در فرودگاه ناريتا، قصد داشت که به کشور فيليپين
برود.
مقامات اداره مهاجرت فرودگاه "ناريتا"، که در خارج از شهر توکيو قرار
دارد، فيشر را به ظن داشتن پاسپورت غيرمعتبر دستگير کرده اند.
يک مقام دفتر مهاجرت فرودگاه ناريتا پيشتر دراين باره عنوان کرده بود
که بابى فيشر ممکن است بزودى به کشور آمريکا و يا يک کشور ديگر فرستاده
شود.
بابى فيشر هم اينک به دليل نقض قانون تحريم آمريکا عليه يوگسلاوى سابق
تحت پيگيرد قانونى در اين کشور قرار دارد.


تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ژاپن و کشور آمريکا داراى پيمان استرداد مجرمين هستند و ژاپن بر اساس
اين پيمان ، ممکن است بابى فيشر را به دولت آمريکا مسترد کند.
بابى فيشر در سال۱۹۹۲ ميلادى باناديده گرفتن قانون تحريم آمريکا عليه
يوگسلاوى سابق ، براى رقابت با بوريس اسپاسکى شطرنج باز مشهور روسيه به اين
کشور مسافرت کرد.
بابى فيشراگر چه اين بازى را برد و بيش از۳ ميليون دلار جايزه گرفت اما
بعد ازآن به دليل نقض قانون تحريم آمريکا عليه يوگسلاوى،تحت پيگيرد قانونى
اين کشور قرار گرفت .
به گزارش رسانه هاى ژاپنى بابى فيشر به منظور جلوگيرى از بازداشتش توسط
مقامات آمريکايى، همواره ميان کشورهاى مختلف از جمله فيليپين ، ژاپن ،
مجارستان در حال مسافرت بوده است .
براساس گزارش کيودو، بابى فيشر در سال۲۰۰۱ ميلادى در ژاپن ، در نزد يک
شطرنج باز ژاپنى زندگى مىکرد.

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/10948

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بابى فيشر قهرمان پيشين شطرنج جهان تابعيت آمريکايى خود را لغو مىکند، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016