شنبه 31 مرداد 1383

سلمان کريمى بوکسور ايران در المپيک آتن به علت دوپينگ ۲ سال محروم شد، ايرنا

تهران ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۳۱ / ۰۵ / ۸۳
" سلمان کريمى " بوکسور وزن ۶۹ کيلوگرم تيم ملى بوکس ايران که به علت
دوپينگ از حضور وى درآتن جلوگيرى به عمل آمده بود، با راى کميته انضباطى
فدراسيون ،۲ سال ازکليه مسابقات محروم شد.
به گزارش روز شنبه روابط عمومى فدراسيون بوکس ، طبق اين راى کريمى به
مدت دو سال از حضور در تمامى رقابتهاى داخلى وخارجى محروم مىگردد.
کريمى درسومين وآخرين مرحله مسابقات انتخابى المپيک آتن که در

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ارديبهشت ماه امسال در شهر کراچى پاکستان برگزار شد، توانست در وزن ۶۹
کيلوگرم با کسب مدال نقره ، مجوز حضور درالمپيک آتن را بدست آورد.
پيش از اين اعلام شده بود که وى به علت شکستگى دست ، به بازيهاى
المپيک آتن اعزام نشده است .

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/11132

فهرست زير سايت هايي هستند که به ' سلمان کريمى بوکسور ايران در المپيک آتن به علت دوپينگ ۲ سال محروم شد، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016