يكشنبه 8 شهريور 1383

"عليرضا حيدرى" با شکست کشتىگير آمريکايى برنده مدال برنزشد، ايرنا

"عليرضا حيدرى" کشتىگير وزن ۹۶ کيلوگرم تيم ملى کشتى آزاد ايران با
پيروزى مقابل کشتىگير قدرتمند آمريکايى به نام "دانيل کورمير" با امتياز
۳ بر۲ در وقت اضافه در ديدار رده بندى به مدال برنز بازيهاى المپيک ۲۰۰۴
آتن دست يافت .
وقت نخست اين مبارزه سنگين و نفس گير بدون رد و بدل شدن امتياز از
سوى دو کشتىگير به پايان رسيد. در وقت دوم ، در اجراى قانون "کمر تو کمر"
دستان کشتىگير آمريکايى زودتر از حيدرى باز شد ولى در کمال تعجب داوران
يک امتياز به دانيل کورمير دادند و حيدرى در خاک حريف خود نشست .
اين مبارزه در پايان ۶ دقيقه وقت قانونى با همان يک امتيازى که
ناعادلانه به کشتىگير آمريکايى داده شد ، يک بر صفر به پايان رسيد.
در وقت اضافه ، در حالت "کمر تو کمر" باز هم دستان کشتىگير آمريکايى
باز شد اما داوران که به شکست کشتىگير ايرانى کمر بسته بودند، يک امتياز
ديگر به دانيل کورمير دادند. در حاليکه بايد اين امتياز به حيدرى تعلق
مىگرفت .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

عليرضا حيدرى در سرپا با گرفتن زيريک خم کورمير او را در کنار تشک در
خاک نشاند و يک امتياز گرفت . يک زير دوخم زيبا و جانانه از سوى حيدرى و
خاک کردن کشتىگير آمريکايى نتيجه را۲ بر۲ مساوى کرد و کورمير مجبور به
نشستن در خاک شد. در همين لحظه عليرضا حيدرى با اجراى فن بارانداز امتياز
پيروزى بخش خود را گرفت و کشتى با پيروزى۳ بر۲ حيدرى به پايان رسيد.

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/11428

فهرست زير سايت هايي هستند که به '"عليرضا حيدرى" با شکست کشتىگير آمريکايى برنده مدال برنزشد، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016