شنبه 21 شهريور 1383

محمدعلى کلى خواستار نظارت بيشتر بر روى مسابقات بوکس شد، ايرنا

تهران ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۲۱ / ۰۶ / ۸۳
"محمد على کلى "بوکسور مسلمان حرفه اى و قهرمان سابق بوکس سنگين وزن
حرفه اى جهان از مقامات دولتى آمريکا خواست که که نظارت بيشترى بر روى
مسابقات بوکس به عمل اورند و اين ورزش را از آلودگى و سوء استفاده هاى
مالى که به صورتى وسيع ان را در بر گرفته نجات دهند .
به گزارش خبرگزارى فرانسه از واشنگتن ، محمد على روز پنجشنبه گذشته
در مجلس نمايندگان آمريکا حاضر شد و در کميسيون فرعى بازرگانى مجلس هشدار
داد که در ورزش بوکس فساد و سوءاستفاده مالى پديده اى رايج است .
وى تاکيد کرد که به خصوص بوکسورهاى جوان در اغلب مواقع به دام
سودجويان و فرصت طلبانى که در قالب دلال مسابقات با انها وارد معامله مى-
شوند، مىافتند.
محمد على کلى ياداور شد که ورزش بوکس براى بسيارى از بوکسورهاى جوان
منبع درامد سرشار تلقى مىشود و اغلب اين جوانان براى پولدار شدن و براى
مشهور شدن به بوکس به ويژه بوکس حرفه اى روى مىاورند اما در اين راه در
دام دلالان سودجو مىافتند .
به عنوان چاره جوئى وبرخورد با اين مشکل، محمد على پيشنهاد داد که
يک آژانس ويژه بوکس دائر شود و همه امورى که مستقيم و يا غير مستقيم
در ارتباط با اين ورزش انجام مىگيرد تحت کنترل و نظارت دقيق و موشکافانه
اين نهاد قرار گيرد تا از اين طريق جلوى سوء استفاده هاى کلانى که غالبا"
در راه ترتيب يافتن مسابقات بوکس انجام مىگيرد،گرفته شود.
محمد على از اينکه تا اين تاريخ هنوز هيچ اقدامى موثر در اين زمينه
به عمل نيامده ، انتقاد کرد .


تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

محمد على۲۰ سال پيش با ورزش بوکس حرفه اى خداحافظى کرد اما همچنان
از او به عنوان سرشناس ترين و شناخته شده ترين بوکسور جهان ياد مىشود .
در ده سال اخير مجلس نمايندگان آمريکا دو مصوبه در خصوص اصلاح قوانين
بوکس در کشور به تصويب رسانده است که يکى از انها که در سال۱۹۹۶ به
تصويب رسيد مربوط به سلامت و تامين جانى بوکسورهاى حرفه اى است .
مجلس نمايندگان در سال۲۰۰۰ هم قانون شفاف عمل کردن در قراردادهاى مالى
مسابقات بوکس را به تصويب رساند. اين قانون به نام "محمد على " ثبت شده
است .

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/11844

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'محمدعلى کلى خواستار نظارت بيشتر بر روى مسابقات بوکس شد، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016