يكشنبه 12 مهر 1383

تيم ملى فوتبال آلمان روز پنجشنبه هفته جارى وارد تهران مىشود، ايرنا

تهران ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۱۲ / ۰۷ / ۸۳
بازيکنان تيم ملى فوتبال آلمان جهت انجام ديدار دوستانه با تيم ملى
فوتبال ايران ، روز پنجشنبه هفته جارى با يک هواپيماى اختصاصى وارد
تهران مىشوند.
تعداد بازيکنان و هيات همراه تيم ملى فوتبال آلمان در اعلام اوليه حدود
۴۰ نفر برآورد شده اما به احتمال زياد اين تعداد کاهش خواهد يافت .
همچنين در بين نفرات اعزامى به تهران ، تعداد قابل توجهى از خبرنگاران
رسانه هاى مختلف آلمان نيز حضور دارند.
طبق هماهنگىهاى به عمل آمده بازيکنان آلمانى سه جلسه تمرين طى روزهاى
پنجشنبه و جمعه در تهران برگزار خواهند کرد اما ساعت و مکان برگزارى اين
تمرينات هنوز از سوى فدراسيون فوتبال اعلام نشده است .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

همچنين مسوولان شبکه تلويزيونى "زد.دى.اف " که امتياز پخش اين ديدار
دوستانه براى ساير کشورها را برعهده دارند، اواسط هفته جارى و به احتمال
زياد، روز سه شنبه وارد تهران مىشوند.
ديدار دوستانه تيم هاى ملى فوتبال ايران و آلمان ساعت ۳۰ / ۱۹ دقيقه روز
شنبه ۱۸ مهر ماه جارى در ورزشگاه يکصدهزارى نفرى آزادى تهران برگزار
مىشود.

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/12652

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تيم ملى فوتبال آلمان روز پنجشنبه هفته جارى وارد تهران مىشود، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016